Start of content

Välkommet resurstillskott

Vårbudgeten: 30 miljoner till EBM för 2021

Regeringen förstärker myndigheternas arbete med brottsbekämpning med ytterligare 250 miljoner kronor i vårbudgeten. Satsningarna innebär bland annat fler åklagare, ökad kapacitet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organiserad brottslighet. För Ekobrottsmyndighetens del innebär det ett resurstillskott på 30 miljoner kronor för 2021.

- Det här gör att vi kan fortsätta att bedriva verksamheten med samma höga ambitionsnivå som tidigare, säger generaldirektör Monica Rodrigo.

Vårbudgeten: 30 miljoner till EBM i resurstillskott för 2021

Budgetunderlag 2022-2024

Väsentliga förstärkningar är nödvändiga

För att Ekobrottsmyndighetens nuvarande nivå på brottsbekämpningen ska kunna bibehållas och för att kunna stärka arbetet med att förebygga och förhindra ekonomisk brottslighet är det av avgörande betydelse att myndigheten tillförs ytterligare resurser.

I budgetunderlaget till regeringen föreslår Ekobrottsmyndigheten att myndigheten för perioden 2022–2024 tillförs 243 miljoner kronor för att behålla nuvarande verksamhet och ytterligare 234 miljoner kronor för att stärka arbetet mot den ekonomiska brottsligheten.

Budgetunderlaget 2022-2024: Väsentliga förstärkningar är nödvändiga

Årsredovisning 2020

Komplexiteten i många ärenden fortsätter att öka

Ekobrottsmyndigheten har avslutat ett stort antal ärenden under året, samtidigt som man ser att komplexiteten i vissa ärenden har ökat. I går skickade myndigheten in årsredovisningen till Regeringen.

Omslag 2020Med anledning av regeringens stödåtgärder under pandemin har Ekobrottsmyndigheten fått ett nytt brott att hantera, omställningsstödsbrott, vilket tagit resurser i anspråk. Under året har 241 ärenden om omställningsstödsbrott inkommit till myndigheten.

Ett viktigt uppdrag för myndigheten är att arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet. Det sammanlagda värdet av myndighetens yrkanden om skadestånd, företagsbot, förverkande och utvidgat förverkande i domstol, har mer än fördubblats och är mer än tre gånger så stort som 2018.

Läs mer om EBM:s resultat och ta del av årsredovisningen 2020

Framgångsrik myndighetssamverkan

Stora framgångar mot organiserad brottslighet i Stockholm

Ett 40-tal personer dömdes nyligen för delaktighet i bedrägerier mot den statliga lönegarantin efter Ekobrottsmyndighetens utredning. För Kronofogden har det varit ett rekordår när det gäller utmätta tillgångar. Detta är ett par av resultaten av 2020 års myndighetssamverkan mot den organiserade brottsligheten i Stockholm. Det framgångsrika samarbetet nådde sitt hittills högsta resultat under året.

Stora framgångar mot organiserad brottslighet

Varningssignaler - Checklista

Handslag

Vet du vem du gör affärer med?

Kriminella kan använda sig av företag för att göra illegala affärer. De fuskar oftast inte bara med skatter och avgifter utan även med saker som arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd. Det gör att de kan erbjuda lägre priser. Den här enkla checklistan ger en första vägledning i att upptäcka varningssignalerna och därmed undvika oseriösa aktörer.

Ladda ned foldern Varningssignaler Checklista

Nyheter

Rss

Åtal väckt för grovt omställningsstödsbrott

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har väckt åtal för grovt omställningsstödsbrott. En företrädare för ett bolag som driver lägenhetshotell har sökt omställningsstöd om cirka 1,7 miljoner kronor på felaktiga grunder. I brottsligheten ingick också bolagets revisor som skrev osanna intyg om bolagets omsättning. Skatteverket upptäckte dock felet och inga pengar betalades ut.

Läs mer

Tingsrätten meddelar dom i momsbedrägerihärva

Idag den 6 maj kl. 14:00 meddelar Växjö tingsrätt dom i det ärendet som rör avancerade och omfattande momsbedrägerier där åtta personer står åtalade. Det misstänkta momsbedrägeriupplägget har skett genom handel med mobiltelefoner och har resulterat i undandragen skatt på cirka 190 miljoner kronor.

Läs mer

Ekonomisk brottslighet i byggbranschen: Samverkan och informationsutbyte nyckel för att göra skillnad

Under de kommande 20 åren beräknas ca 1 000 miljarder kronor investeras i stora byggprojekt i Norr- och Västerbotten enligt Byggföretagen. Det är goda utsikter för utveckling och en gynnsam arbetsmarknad, samtidigt vill Ekobrottsmyndigheten påminna om risker kopplat till byggprojekt som kan uppstå.

Läs mer

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Tips och anmälan om brott

Tips och anmälningar
Ekobrottsmyndigheten tar emot tips och anmälningar från allmänheten.

Anmäl misstänkt ekonomisk brottslighet

Tipsa oss

Mobilwebb

EBMs mobilwebb

En mobilanpassad och mer renodlad version av EBM:s webbplats kan nås via nedanstående länk.

Till vår mobilwebb