Start of content

Om oss

Om oss

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet där åklagare, poliser, ekorevisorer och andra experter arbetar tillsammans i utredningsteam.

Ekobrottsmyndigheten är ett kompetens- och kunskapscentrum inom ekobrottsområdet och är den drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige.

Vi har en modern organisation med en stark ledning och styrning av vår brottsförebyggande och brottsutredande verksamhet. Vi har en ledningsorganisation med erfarna högre åklagare. Deras huvuduppgift är att utveckla verksamheten inom områdena

  • Brottsförebyggande arbete
  • Utredning
  • Lagföring

Tillsammans med rättslig kontroll och tillsyn ger det bra förutsättningar för en fortsatt god rättslig styrning, en bra metodutveckling och en hög rättslig kvalitet i verksamheten.

Vi arbetar med rättslikhet, rättssäkerhet och rättslig kvalitet i fokus. Vår satsning under de senaste åren innebär att vi kan angripa den ekonomiska brottsligheten på ett systematiskt sätt och att bekämpningen av ekonomisk brottslighet kan effektiviseras.

En samordnande myndighet

Som samordnande myndighet kartlägger och analyserar Ekobrottsmyndigheten utvecklingen och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten ur ett helhetsperspektiv, tar initiativ till myndighetsgemensamma aktioner samt utarbetar förslag till författningsändringar som är inriktade på att underlätta och effektivisera ekobrottsbekämpningen.

I den rollen ingår också att informera om ekobrottslighet till media, organisationer, andra myndigheter och allmänheten.

Vi ansvarar för att alla som jobbar med att bekämpa ekonomisk brottslighet i Sverige samarbetar. Tillsammans med flera myndigheter och organisationer utvecklar vi olika metoder för att bli bättre och mer effektiva på att förebygga ekonomisk brottslighet.

Vi ansvarar för:

  • Rättslig utveckling
  • Metodutveckling
  • Samordning av åklagarväsendets bekämpning mot ekonomisk brottslighet

Vi utvecklar och fördjupar den rättsliga kvaliteten i brottsutredningarna. Vi utvecklar också nya metoder för utredningar om allvarlig ekonomisk brottslighet. 

Fokus på grov ekonomisk brottslighet

Ekobrottsmyndigheten riktar i första hand in sig på den grova ekonomiska brottsligheten, men också på de mindre allvarliga ekobrotten där straffvärdet inte är högt men där lagföringen har ett förebyggande syfte. Särskild tyngd läggs också på att utreda brott på finansmarknaderna och återföra vinster av brott.

Publicerat 2010-06-11. Uppdaterat 2014-03-03

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se

Samhällets fundament

Världskarta

Ett samhälle bygger på förtroende för systemet. Samma villkor och lagar gäller och ska vara lika för alla.

För att upprätthålla förtroendet måste vi ta itu med den grova organiserade brottsligheten, men även den så kallade vardagsbrottsligheten måste motarbetas. Det kräver samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och näringsliv. Ekobrottsmyndigheten har här ett viktigt samordnande ansvar.

Rapporter

Dokument

I vår dokumentsamling hittar du rapporter publicerade av Ekobrottsmyndigheten, eller där Ekobrottsmyndigheten utgör en av avsändarna. Här finns även rapporter från bland annat Ekorådet och SEFI-rådet.

Läs och ladda ned våra rapporter här.