Start of content

Om oss

Ekonomisk brottslighet, också kallat ekobrott, är ett samlingsbegrepp som innehåller många typer av brott. De två vanligaste ekobrotten är skattebrott och bokföringsbrott.

Vi arbetar för att öka människors trygghet

Ekobrottsmyndigheten arbetar för att minska ekobrottsligheten och öka människors trygghet. Vi bidrar till en demokratisk välfärdsstat genom att skapa förutsättningar för en sund konkurrens på lika vilkor, säkra tillgångar och återföra brottsvinster.

Till ekonomisk brottslighet räknas till exempel bokföringsbrott, olika typer av skattebrott, förskingring, insiderbrott, trolöshet mot huvudman och mutbrott.

Vi bekämpar ekobrott

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet inom åklagarväsendet. Vi bekämpar ekobrott i Sverige och har även ett samordnande ansvar vad gäller andra myndigheters insatser på området.

Vi är också ett kunskapscentrum kring ekonomisk brottslighet. Det innebär att vi delar med oss av den kunskap och erfarenhet vi har på bästa sätt.

Verksamheten omfattar hela kedjan från underrättelseverksamhet, utredning och lagföring till process i domstol. Parallellt med det arbetar vi med brottsförebyggande åtgärder, i syfte att minska risken för ekobrott. Det här gör vi genom att samverka med andra myndigheter, branschorganisationer och näringslivet samt den finansiella sektorn.

Publicerat 2010-06-11. Uppdaterat 2016-05-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se