Start of content

Om webbplatsen

Du har kommit till Ekobrottsmyndighetens webbplats. Här följer information om webbplatsens funktion och utformning.

Struktur

Webbplatsens huvudingångar är Om oss, Vårt arbete, Lag och rätt, Dokument och Press. Under dessa rubriker hittar du information om myndigheten och vår verksamhet.

Målgrupper

Webbplatsens prioriterade målgrupper är allmänheten, journalister, framtida medarbetare och personal på andra myndigheter. Via den blå boxen till höger kan du välja bland ett antal olika roller och får då genvägar till specifika informationssidor.

Tillgänglighet

Vi har strävat efter att bygga webbplatsen enligt riktlinjerna om 24-timmarsmyndigheten och 24-timmarswebben och i enlighet med riktlinjerna WAI och WCAG. Vår målsättning är att så många användare som möjligt, oberoende av egenskaper och förmågor, ska kunna använda webbplatsen och ta del av informationen. Har du synpunkter, använd gärna formuläret nedan eller skicka e-post till webbredaktören.

Personuppgifter och integritet

Personuppgiftslagen (PuL) värnar den personliga integriteten och innebär att personlig och privat information inte ska behandlas eller delges andra utan individens vetskap eller samtycke. Ekobrottsmyndigheten är ansvarig för behandlingen av alla personuppgifter som ev. samlas in via webbplatsen.

Ekobrottsmyndigheten vidarebefordrar ingen personlig information som lämnats via webbplatsen. Undantag kan ske om Ekobrottsmyndigheten är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt.

Ekobrottsmyndigheten är en statlig myndighet, vilket innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Länkar

Länkar till andra webbplatser öppnas i ett nytt fönster, det gäller även pdf-dokument.

Länkningspolicy

Länka gärna till ekobrottsmyndigheten.se, men tänk på att:

  • länken ska vara angiven på ett neutralt sätt.
  • inte använda Ekobrottsmyndighetens logotyp för att länka till vår webbplats. Genom det undviks eventuell tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • länka så att Ekobrottsmyndighetens webbplats inte placeras inom ramarna (framesets) för en annan webbplats.

Rekommenderade webbläsare

Vår webbplats fungerar bra i moderna webbläsare som stöder webbstandarder satta av W3C. Det är till exempel nyare versioner av Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera och Google Chrome.

Webbplatsen fungerar även med de flesta andra webbläsare och operativsystem, men i vissa fall kan webbplatsens utformning visas på ett felaktigt sätt. Innehållet ska dock fortfarande vara läsbart.

Tyck till om webbplatsen

Ekobrottsmyndighetens webbplats utvecklas kontinuerligt och det är ett viktigt stöd för oss att veta vad du som besökare tycker om webbplatsen. Lämna gärna dina synpunkter!

Tyck till om Ekobrottsmyndigheten.se

Publicerat 2010-05-19. Uppdaterat 2019-02-08

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Om våra dokument

De flesta av våra dokument och trycksaker är sparade i formatet pdf. För att kunna öppna dokumenten behöver du ett lämpligt program, t.ex. Acrobat Reader som finns för de flesta operativsystem. Har du en smartphone eller läsplatta finns program för detta normalt inbyggda.

Ladda ned Acrobat Reader

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess