Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åtal väcks för grova ekobrott i ärende med kopplingar till kriminella nätverket Black axe

Pressmeddelande

Ett växlingskontor i Göteborg misstänks för att under en period 2018 ha tvättat pengar som härrör från grova narkotikabrott. Idag har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg åtalat tre personer med kopplingar till växlingskontoret för flera grova ekobrott. Ärendet ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

EBM:s ärende har knoppats av från en större utredning på riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (RIO) på Åklagarmyndigheten. Det målet pågår i Göteborgs tingsrätt och rör synnerligen grova narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling mot 15 personer i det kriminella nätverket Black axe.

Två personer som figurerar i den utredningen växlade i september-oktober 2018 drygt 700 000 kronor till Euro på ett växlingskontor i Göteborg. Pengarna misstänks komma från narkotikabrotten.

– I den här delen har jag åtalat tre personer för grovt penningtvättsbrott alternativt grov näringspenningtvätt. Det gäller dels en företrädare för växlingskontoret, dels två andra personer med kopplingar till växlingskontoret. Min uppfattning är att de tre tillsammans och i samförstånd uppsåtligen har vidtagit åtgärder som har syftat till att dölja att pengarna kommer från narkotikabrottslighet, säger Gustav Nyström, kammaråklagare vid EBM i Göteborg.

När Tullverket senare gjorde tillslag på växlingskontoret hittades omkring 1,7 miljoner kronor i olika lönnutrymmen. Under utredningen har det framkommit att pengarna använts i en verksamhet där kontanter förmedlats i stor omfattning utan någon kontroll på pengarnas ursprung. Man hade heller inte vidtagit några andra åtgärder för att undvika penningtvätt. Sammanlagt förmedlades omkring 10 miljoner kronor som har skickats både inom och utom landet.

– Misstankarna i den här delen gäller mot samma tre personer som åtalas för grov näringspenningtvätt. De 1,7 miljoner kronorna yrkas till viss del förverkade som utbyte av brott och till en annan del att de ska tas i förvar enligt stöldgodslagen, säger Gustav Nyström.

En granskning av växlingskontorets bokföring visade på omfattande brister, varför företrädaren för växlingskontoret också åtalas för grovt bokföringsbrott. Åklagaren yrkar även på en företagsbot mot växlingskontoret på totalt 2,5 miljoner kronor.

Utredningen av ärendet, som varit en insats inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet, har skett i nära samverkan med Tullverket och Åklagarmyndigheten.

– De brottsbekämpande myndigheternas arbete mot penningtvätt gör att kriminella personer får väsentligt svårare att nyttja sina brottsvinster till konsumtion eller till att investera i annan brottslighet. Myndighetssamverkan, som i det här fallet med Tullverket och Åklagarmyndigheten, är avgörande för att lyckas bekämpa organiserad brottslighet. Brottsligheten är ofta komplex och kräver många olika kompetenser för att bekämpas, säger Gustav Nyström.

Göteborgs tingsrätt, mål nr. B-15726-18.

Fakta:
Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009. De samverkande myndigheterna inom satsningen är Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Publicerat 2020-05-20. Uppdaterat 2021-03-11.