Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åtal väcks för grova ekobrott kopplade till svartarbetshärva

Pressmeddelande

Under knappt ett års tid tog de misstänkta ut omkring 30 miljoner kronor i kontanter för att kunna avlöna svart arbetskraft. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala väckt åtal mot tre personer verksamma inom byggbranschen för flera grova ekobrott. Ärendet ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

Brottsmisstankarna rör bland annat grova skattebrott, bokföringsbrott och penningtvättsbrott. Brottsligheten har enligt åtalet skett under perioden juni 2018 till maj 2019. Det totala skatteundandragandet uppskattas till tiotals miljoner kronor. Brottsligheten har utgått från Köping i Västmanland.

– Kontanterna har plockats ut från växlingskontor i Stockholm för att avlöna svart arbetskraft inom byggbranschen. I brottsupplägget har man använt sig av ett flertal fakturaskrivande bolag där man upprättat falska fakturor för arbete som inte har genomförts, säger Jens Karlström, kammaråklagare vid EBM i Uppsala.

– Det här handlar om systematisk ekonomisk brottslighet som pågått under lång tid. Pengar har satts in och tagits ut från olika företag utan att bokföring har skett. Brotten anses grova då beloppen är betydande och då brotten har skett i skatteundandragande syfte. Brottlighet av den här typen hotar skattebasen och därmed välfärden samt snedvrider konkurrensen, säger Jens Karlström.

Utredningen av ärendet, som varit en insats inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet, har skett i samverkan med Skattebrottsenheten vid Skatteverket, Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten. Vidare har rättshjälp från utlandet nyttjats.

– I den här typen av ärenden är en nära och god samverkan mellan myndigheter en helt avgörande faktor för att nå i mål med förundersökningen och förhoppningsvis få fällande domar. Svårigheterna ligger som alltid i att gärningsmännen försöker gömma både sig själva och själva brottsligheten bakom olika bolag och målvakter. Men samlar man statens resurser målinriktat så går det alltid att ta sig igenom de dimridåer som de lägger ut i syfte att undgå upptäckt, säger Jens Karlström.

Huvudförhandling inleds den 31 mars vid Västmanlands tingsrätt, mål nr, B 2653-19.

Publicerat 2020-03-18. Uppdaterat 2021-03-11.