Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Brottsförebyggarna på EBM: ”Vår viktigaste roll är att påverka andra”

Nyheter

Ekobrottsmyndigheten ser kryphålen, känner till sårbarheterna och vet precis hur ett välfärdssystem kan utnyttjas – men saknar uppdraget att bedriva kontroll och tillsyn. – Det gör att vi får använda vår kunskap till att informera andra om hur de kan sätta lås och larm på Sveriges skattemedel, säger Sofia Magnusson, strategisk analytiker och samordnare av EBM:s brottsförebyggande arbete, i ett samtal om myndighetens nya BF-strategi.

Det har hänt mycket på BF-fronten sedan regeringen presenterade sin nationella strategi för det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2017. För att säkerställa att EBM arbetar i enlighet med den och bedriver ett effektivt BF-arbete har EBM tagit fram en egen BF-strategi. (Och ja, du gissade rätt, BF står för brottsförebyggande arbete!) Denna fjortonsidiga folder ligger just nu formgiven och klar på Sofia Magnussons skrivbord på EBM i Stockholm. Hon är nöjd och berättar hur värdefullt stödet från Brottsförebyggande rådet har varit under framtagningsprocessen, inte minst som bollplank vid svåra strategiska överväganden.

– Brå har hjälpt oss att hålla fokus på målet. Det brottsförebyggande arbetet är så oerhört viktigt – det går ju inte att utreda och lagföra bort all brottslighet. Samtidigt är vi inte en jättestor resurs så det gäller att verkligen arbeta smart och effektivt, säger hon.

Koll på kriminaliteten

Vad är då nytt? Sofia understryker en ny sorts tydlighet. Den här gången väljer man att poängtera EBM:s roll i arbetet, nämligen att förmå andra aktörer att vidta brottsförebyggande åtgärder. EBM ser brister i såväl lagstiftning som kontroll- och tillsyn som möjliggör ekonomisk brottslighet, men är själva ingen kontroll- eller tillsynsmyndighet. De förfogar därför inte över de ”verktyg” som gör det möjligt att upptäcka och göra det svårare att begå brott. Vikten av samverkan med andra aktörer är därför blytung.

– Vi ser kryphålen som ekobusarna utnyttjar, men kan inte göra så mycket åt det. Därför är det viktigt att samverka med andra aktörer som har möjlighet att faktiskt vidta nödvändiga åtgärder. Det kan röra sig om andra myndigheter, kommuner och näringsliv. Vår viktigaste roll – och även vårt samhällsansvar – är att använda EBM:s kunskap till att hjälpa dem att vidta åtgärder som gör det svårare att begå brott.

Stefan L o Sofia M

BF som i ”brottskonsulter”

Det är också en av de delar hon är mest nöjd med i den nya strategin, EBM:s mod att våga ställa sig i framkant.

– Jag tycker att det är roligt att EBM vågar säga att vår viktigaste roll är att påverka andra. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att vi är en sorts ”brottskonsulter” för att stötta andra i deras brottsförebyggande arbete. Det handlar inte om att komma med några pekpinnar och säga att någon gör ett dåligt jobb, utan om att täppa till hålen i lagstiftningen genom att använda sig av det vi ser i våra brottsutredningar, säger hon.

I den bästa av världar – vad kommer den här strategin ha fått för resultat på samhället om fem år?

– Att vi faktiskt har lyckats med konststycket att minska den ekonomiska brottsligheten! Och då menar jag den faktiska brottsligheten, inte bara den brottslighet som upptäcks och anmäls till myndigheten. Det skulle i praktiken innebära att vi lyckas skydda våra gemensamma skattepengar. Men om jag ska vara mer realistisk har vi åtminstone kommit en bra bit på väg om vi lyckas med följande två saker:

  • Får fler aktörer i samhället, som till exempel utbetalande myndigheter, kommuner och näringsliv att börja ”tänka som kriminella” och vidta åtgärder som gör dem mindre sårbara för att utsättas för brott.
  • Stärker fler aktörers förmåga att vidta lämpliga åtgärder som gör det svårare och mer riskabelt att begå ekobrott.

Tänka som en kriminell, det låter som ett bra tips! Något annat du vill tillägga?

– Som ”BF-nörd” är jag också stolt över att vår nya strategi har en tydlig teoretisk koppling och inte är något ”hitte-på”. Den står på stadig grund, vilket också ligger i linje med regeringens nya strategi.

__________________

Bildtext: En nagel i ögat på de ekokriminella. Sofia Magnusson med BF-kollegan, Stefan Lundberg, chefsåklagare och samordnare för EBM:s brottsförebyggande arbete, med brottsförebyggarnas nya strategifolder i handen. 

Ta del av Ekobrottsmyndighetens nya strategi för brottsförebyggande arbete

Ta del av vår återrapportering till regeringen

Vill du läsa mer om Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete? Ta en titt på vår Återrapportering som vi lämnade in till regeringen i augusti 2019.

Regeringens skrivelse: Tillsammans mot brott – Ett nationellt brottsförebyggande program, 2019

Återrapportering: Tillsammans mot brott – En nationellt brottsförebyggande program, Ekobrottsmyndigheten, 2019

Publicerat 2019-11-04. Uppdaterat 2021-03-11.