Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Det kan vi lära av förhören med misstänkta

Nyheter

Hur brottsmisstänkta bemöter anklagelserna i en förhörssituation är viktigt att studera inte minst i brottsförebyggande syfte. Det menar kriminologen Rebecka Åberg som i en masteruppsats belyser olika ”neutraliseringstekniker” – eller lite förenklat, konsten att försvara sig.

”Ettan och tvåan på tangentbordet sitter bredvid varandra så det är lätt att det blir fel.”

Citatet, som också är titeln på Rebecka Åbergs examensuppsats, är taget direkt ur EBM:s förhörsprotokoll. För att kunna skapa ett samhällssystem där människor väljer att följa lagar och regler behöver man förstå hur brottsmisstänkta själva ser på sitt agerande, menar hon.

– Syftet med min uppsats är att kartlägga hur de som misstänks för skattebrott och bokföringsbrott bemöter anklagelserna, samt synliggöra funktioner av olika så kallade ”neutraliseringstekniker”, säger Rebecka som till sin hjälp har använt förundersökningar från EBM Stockholms mängdbrottsenhet.

Neutraliseringstekniker är ett paraplybegrepp för de olika sätt som de misstänkta under förhör väljer att ursäkta, försvara, bortförklara eller kanske rationalisera de handlingar de ställs till svars för. Användningen av begreppet utesluter inte att det de säger är sant.

Bruten magi

Rebecka Åberg fick idén till sin uppsats under en gästföreläsning vid Stockholms universitet, där hon tog en master i kriminologi. Under kursen om organiserad brottslighet fick studenterna besök av EBM:s brottsförebyggare, Stefan Lundberg och Sofia Magnusson, som talade om ekobrott.

– Jag uppskattade ”hands on-perspektivet” då det avvek från resten av våra föreläsningar, säger Rebecka Åberg. Jag var då helt uppe i FIFA-skandalen och skrev om den, men EBM:s föreläsning bröt på något sätt magin och gjorde att något började gnaga. Efter några veckor insåg jag att den stora volymen ekobrott kanske stod i skuggan av de mer ”sensationella” brottmålen, de som väcker uppmärksamhet i medierna. Det var då idén om den här uppsatsen började ta form.

Det är inte första gången det forskas om neutraliseringstekniker i Sverige, men det unika för Rebecka Åbergs uppsats är att hon har gått in i själva förhörssituationen, det vill säga, första mötet med brottsanklagelsen, samt använt ett större antal utredningar istället för specifika fall.

– Jag ville leta och bekräfta större mönster, säger hon.

Manar till eftertanke

Rebecka Åberg kontaktade Stefan Lundberg efter föreläsningen och frågade om ett masterprojekt skulle vara möjligt. Javisst, sa han och satte henne i kontakt med flera kollegor på både EBM och Brottsförebyggande rådet, (Brå) som kunde vara till hjälp.

– Alla ställde upp trots hög arbetsbelastning, säger Rebecka Åberg. Stefan Lundberg har verkligen varit som min co-pilot hela vägen in i kaklet.

Vad har då varit största aha-upplevelsen under arbetets gång? Rebeckas svar manar till eftertanke.

– Att de förebyggande modeller som den offentliga förvaltningen använder inte står i harmoni med brottens påstådda orsaker i förhören, säger hon. Men också att ekobrotten är särskilt sårbara för politiska beslut. Ett annat ”aha” är föga förvånande att kriminologer bör ha mer juridik i sin utbildning…

Hamnar under radarn

Bilden av den typiska ekobrottslingen som kostymklädd, manlig elit måste också breddas, menar Rebecka Åberg. Tittar man på akademiens problemformuleringar och myndighetssveriges fokus så kan två saker konstateras. Dels att akademien gärna definierar ekonomiska brott utifrån gärningspersonens relativa samhällsposition, dels att myndigheterna ofta riktar fokus mot de brott som begås inom ramen för organiserad brottslighet.

– Detta är inte konstigt, organiserad brottslighet och brott begångna av en elit är mycket samhällsskadliga, men följden blir att en stor del av ekobrotten aldrig blir analyserade, säger hon. I dag har många tillgång till den organisatoriska resursen som krävs för att begå ekobrott – det vill säga ett företag – och av den anledningen behöver vi bredda bilden av den typiska ekobrottslingen. Brotten begås i alla samhällsskikt.

På vilket sätt hoppas du att din uppsats kan vara till gagn för det brottsförebyggande arbetet inom ekobrott?

– För EBM och andra praktiker hoppas jag att jag kanske har lyft på lite stenar. Alla som jobbar praktiskt mot den här brottsligheten är de verkliga experterna. Vad man kan använda studien till är ju beroende av funktion, men förhoppningen är att de som är involverade i förhör kanske fått lite mer i verktygslådan.

Rebecka menar att kartläggningen exempelvis ger nya begrepp att plocka in för att navigera, kommunicera och planera. En annan praktisk tillämpning kan vara simpla saker som att plocka material från uppsatsen till utbildningar. Sådant tar mycket tid och kan vara tacksamt att slippa.

– För de som arbetar specifikt förebyggande skulle jag säga att man kan använda den på två sätt. Dels för att bekräfta att det man gör redan är väldigt bra, exempelvis allmänpreventiva insatser för att tydliggöra att oaktsamhet är kriminaliserat. Dels tror jag att det kan vara läge att se över om huruvida man arbetar utifrån faktiska eller påstådda orsaker. Detta för att öka både effektiviteten och legitimiteten. Stenar, som sagt.

”Outsider-perspektiv” kan sammanfattningsvis alltid vara nyttigt, avslutar Rebecka som hoppas att samarbetet med EBM ska inspirera till liknande projekt.

– Akademien måste i större utsträckning, och tydligt, integrera den praktiska nyttan i syftet med forskningen. Mindre peka pinne och mer kavla upp. Förhoppningsvis är andra instanser i rättsväsendet lika tillmötesgående som EBM.

Ta del av Rebecka Åbergs uppsats här!

Porträtt Rebecka Åberg

Rebecka Åberg.

Foto Stefan Lundberg och Sofia Magnusson

Stefan Lundberg och Sofia Magnusson.

Publicerat 2020-03-31. Uppdaterat 2021-03-11.