Start of content

2006

Den övergripande inriktningen för myndighetens arbete under året är ett fortsatt arbete i vår organisation för ledning och styrning av verksamheten med den operativa verksamheten indelad i huvudområdena projektärenden, mängdärenden och brottsförebyggande arbete.

Under 2006 skall verksamheten koncentreras till att utveckla arbetsmetoderna inom respektive huvudområde, att utveckla medarbetarna i deras respektive yrkesroller och att genom-föra personalpolitiska satsningar på olika områden.

Ekobrottsmyndighetens omvärlds- och hotbildsanalys är grunden för Ekobrottsmyndighetens strategiska inriktning av resurserna mot den allvarliga brottsligheten och den utgör utgångs-punkten för de prioriteringar som måste göras i den operativa verksamheten. Det innebär att resurserna i första hand skall inriktas på den grova och ofta organiserade ekonomiska brottsligheten, svart arbetskraft och marknadsmissbruk.

Med dessa utgångspunkter skall verksamhetsåret 2006 inriktas mot:

  • en ökad lagföring och kortare genomströmningstider
  • en enhetlig rättstillämpning, rättslig utveckling och enhetliga och rationella arbetsmetoder
  • en systematiskt rättslig tillsyn och kontroll som ger underlag för utveckling av metoder och riktlinjer för ekobrottsbekämpningen
  • en god personalpolitik och en god arbetsmiljö
  • kompetensutveckling för medarbetarna i deras olika yrkesroller

Läs och ladda ned verksamhetsplanen för 2006 

Publicerat 2010-07-05. Uppdaterat 2010-08-19

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Om våra dokument

De flesta av våra dokument och trycksaker är sparade i formatet pdf. För att kunna öppna dokumenten behöver du ett lämpligt program, t.ex. Acrobat Reader som finns för de flesta operativsystem. Har du en smartphone eller läsplatta finns program för detta normalt inbyggda.

Ladda ned Acrobat Reader

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Informationsmaterial

InformationsfolderEkobrotts-myndigheten har utarbetat ett antal brottsförebyggande informations-foldrar tillsammans med
myndigheter, organisationer och näringslivet. Här kan du ladda ned broschyrerna direkt i pdf-format.

Till informationsmaterial