Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

EBM lagför nytt brott: omställningsstödsbrott

Nyheter

Häromdagen trädde lagen om omställningsstöd, (LOM) i kraft. Lagen utgör en del av de åtgärder som vidtas för att begränsa de ekonomiska effekterna av spridningen av sjukdomen Covid-19 och ger rätt till ekonomiskt stöd för företag som drabbats av minskad omsättning till följd av sjukdomen.

I lagen införs ett nytt brott benämnt omställningsstödsbrott, som kommer att lagföras av Ekobrottsmyndigheten. Enligt generaldirektör Monica Rodrigo pågår för närvarande ett arbete vid myndigheten för att kunna ta emot och utreda de brottsanmälningar som kan komma in.

– Det är viktigt att de åtgärdspaket som regeringen beslutar om med anledning av covid-19 inte används för brottsliga ändamål och att de brottsbekämpande myndigheterna har beredskap att utreda och lagföra brott som riktar sig mot de nya stöden, säger hon.

Nya bestämmelser

Vidare har det i bland annat lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete under våren 2020 införts nya bestämmelser som utökar möjligheterna till ekonomiskt stöd för företag vid korttidsarbete. Handläggande myndighet är Tillväxtverket som har en skyldighet att anmäla till åklagare om det finns anledning att anta att någon gjort sig skyldig till bedrägeribrott, om gärningen har samband med lagen om stöd vid korttidsarbete.

Publicerat 2020-07-03. Uppdaterat 2021-03-11.