Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

EBM:s checklista kan förebygga ekobrott inom byggbranschen

Nyheter

Krafttag som ökad transparens och hårdare kontroll kan på sikt skapa en schysstare byggbransch. Det menar EBM:s brottsförebyggare som länge samverkat med Sveriges Byggindustrier. – Med hjälp av vår checklista kan branschen undvika oseriösa aktörer, säger Magnus Råsten, poliskommissarie och brottsförebyggare på EBM.

För Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggare var det självklart att tacka ja när Sveriges Byggindustrier drog igång ”Sund konkurrens” – ett samverkansprojekt mellan byggindustrins olika aktörer i syfte att få fler inom branschen att ta sitt ansvar. Byggindustrin är en av de största riskbranscherna när det gäller ekobrott.

Ett av våra uppdrag som brottsförebyggare är att sprida kunskap om brottsligheten till näringsliv, myndigheter och organisationer. Detta forum samlade företrädare inom byggindustrin över hela landet och lade problemen på bordet, säger Magnus Råsten. Byggbranschen har själva kommit fram till att de måste agera för att få bukt med frågorna – och detta tillsammans med beställare, utförare, fackföreningar och myndigheter. Ett utmärkt forum för oss med många målgrupper på plats!

Skarpt case

Det är inte första gången EBM samverkar med byggbranschen. Sveriges Byggindustrier har till exempel drivit en nationell samverkansgrupp under flera år där Stefan Lundberg ingår som EBM:s representant. Som ett led i Sveriges Byggindustriers samarbetsprojekt lät denna grupp 2019 arrangera en landsomfattande turné på nio heldagsmöten. Här bidrog några av EBM:s brottsförebyggare med ett seminarium där de tillsammans med Skatteverket kort kunde berätta om EBM och EBM:s brottsförebyggande verksamhet, men framförallt – och kanske viktigast av allt – om den checklista som de har tagit fram i samarbete med Dun & Bradstreet Academy.

– Vi presenterade ett skarpt case där vi kunde visa att brottet i fråga hade kunnat förhindras om checklistan hade använts av upphandlaren som upphandlade byggtjänsten, säger Stefan Lundberg.

– Vi berättade också om hur brottsligheten ser ut, vad som blir konsekvenserna av den, hur varningssignalerna ser ut och hur man kan agera för att undvika att få in oseriösa underentreprenörer i sin verksamhet, inflikar Magnus Råsten.

Det här samverkansprojektet har bland annat utmynnat i en rad olika förslag på förbättringar. Vilka är de viktigaste förslagen utifrån EBM:s horisont?

– Att vi måste öka transparensen mellan myndigheterna, säger Stefan Lundberg. Nuvarande sekretesshinder måste undanröjas så att vi kan dela information. Vi måste också öka antalet förebyggande initiativ. Myndigheter och andra aktörer måste helt enkelt sätta mer fokus på det brottsförebyggande arbetet.

Det krävs också en hårdare kontroll, fortsätter Stefan Lundberg.

– Kontrollsystemet måste utvecklas så att man kan hålla bättre koll på de utländska aktörer och entreprenörer som är verksamma i Sverige. I dag är det svårt att kontrollera alla led i de långa kedjorna av underentreprenörer som är så typiska för byggbranschen. Resursbristen är dessutom omfattande hos de myndigheter som genomför arbetsplatsbesök.

Magnus Råsten håller med, men framhåller också vikten av den gemensamma problembild som tagits fram, då man kan vidta åtgärder utifrån den.

– Det absolut viktigaste är att branschen har förstått att de har stora problem och att de nu samlas brett för att göra något åt dem. Att de driver detta själva, säger han.

Vad är det som hindrar dem att komma framåt?

– Den största utmaningen tror jag är den stora tidspress som finns inbyggt i systemet med upphandling i stora byggprojekt. Tid är pengar och det är ofta ett incitament att skapa snabba lösningar, vilket i sig är en stor risk. Branschen behöver även utveckla sitt ledarskap så att dessa goda intentioner kan genomföras och bli verklighet, säger Magnus Råsten.

Han tillägger också att globaliseringen och den fria rörligheten av varor och tjänster, som ju är ett fundament inom EU, också skapar enorma utmaningar.

– Människor som arbetar under slavliknande förhållanden i Sverige kan trots detta ändå ha det bättre här än sitt i hemland. Det kopplat till myndigheternas svårigheter att dela information och kontrollera alla olika delar i processen kring utländska arbetares rätt att jobba i Sverige och var skattskyldigheten ligger möjliggör att problemen fortgår. Även regelverken behöver anpassas för att öka förutsättningarna att arbeta mot brottslighet i branschen.

Något annat ni vill tillägga?

– Det är bra att turnén har utvärderats och följts upp, samt att vi fortsätter arbetet med en temadag den 2 juni, då både jag och Magnus Råsten ska delta, säger Stefan Lundberg. Det är också bra att flera ministrar som till exempel Mikael Damberg och Eva Nordmark har uttalat sig positivt om turnén.

Ladda ner EBM:s och checklista här! Checklistan har tagits fram i samarbete med Dun & Bradstreet Academy.

Publicerat 2020-03-31. Uppdaterat 2021-06-24.