Start of content

Penningtvättsregister

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverketolagsverket

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Framgångsrikt tillslag i stor internationell momskarusellhärva

Rättsvårdande myndigheter i Tyskland, Nederländerna, Polen, Italien, Irland, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien genomförde med stöd från Eurojust och Europol ett samordnat tillslag igår. Tillslaget har sannolikt slagit ut en kriminell organisation ansvarig för att ha lurat EU på moms till ett sammanlagt belopp på cirka 3 miljarder kronor.

Läs mer

Tillslag mot grov ekonomisk brottslighet inom bilbranschen

Under tisdagsmorgonen gjordes ett tillslag mot ett företag inom bilbranschen i Norrköping. Misstankarna rör ekonomisk brottslighet och handlar om grovt försvårande av skattekontroll och grovt skattebrott. Husrannsakan skedde på flera platser i Norrköping, bland annat i bolagets lokal samt hos företrädare för bolaget.

Läs mer

Reflektioner kring tjugo års ekobrottsbekämpning

Det har gått tjugo år sedan regeringen lanserade en omfattande strategi mot ekonomisk brottslighet. Strategin ledde till att Ekobrottsmyndigheten bildades och att det inrättades särskilda skattebrottsenheter inom Skatteverket.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Man greps i Haninge i jättelik momshärva

Kriminella som handlat med elektronik tros ha lurat EU på moms för sammanlagt tre miljarder kronor. Kring 200 poliser har gjort tillslag i...

Läs mer

Svensk gripen i europeisk momshärva för 3 miljarder

En kriminell organisation som handlar med elektronik tros ha lurat EU på moms för tre miljarder kronor. Kring 200 poliser har gjort...

Läs mer

Stort tillslag i jättelik momshärva

Kriminella tros ha lurat EU på moms för sammanlagt tre miljarder kronor. Kring 200 poliser har gjort tillslag i bland annat Sverige. 6,2...

Läs mer

Fängelsedömd företagare anklagas i ny härva

I vintras fick Uppsalaföretagaren fängelse för skattebrott. Han figurerar nu i en betydligt större ekobrottshärva.

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedin