Start of content

Penningtvättsregister

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverketolagsverket

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Fingerprintmisstänkta på fri fot

De två personer som varit frihetsberövade med anledning av förundersökning kring grovt insiderbrott i Fingerprintaktien har under tisdagen, kl 17.00 respektive 18.00, försatts på fri fot. Utredningen kring detta kommer dock att fortsätta.

Läs mer

Förundersökning om grovt insiderbrott gällande Fingerprint Cards-aktien

Finansmarknadskammaren vid Ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt grovt insiderbrott i Fingerprint-aktien. Under morgonen idag har Ekobrottsmyndigheten genomfört husrannsakningar och två personer har frihetsberövats med koppling till ärendet.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten överklagar domen i bloggärendet

Vice chefsåklagare Jan Tibbling vid Ekobrottsmyndigheten begär att hovrätten ändrar Tingsrättens dom i påföljdsdelen till fängelse för de två aktiebloggande läkarstudenterna. I december dömdes de två studenterna för flera fall av grov otillbördig marknadspåverkan.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Mullers miljoner granskas i tingsrätten

Victor Muller vann tvisten med Skatteverket om sju miljoner kronor han fick i konsultarvode av Saab Automobile. Men nu granskas pengarna i...

Läs mer

Mullers Saab-miljoner granskas i tingsrätten

Victor Muller vann tvisten med Skatteverket om sju miljoner kronor han fick i konsultarvode av Saab Automobile. Men nu granskas pengarna i...

Läs mer

Massor av mejlbevis mot Saab-chefer - P4 Göteborg

Fem år efter Saabs konkurs inleds nu rättegången mot de före detta toppcheferna. Över 3 000 anställda förlorade jobbet och cheferna är nu...

Läs mer

Cheferna inför rätta efter Saab-kraschen

Saab körde på kollisionskurs med den ekonomiska verkligheten i många år. Till slut kom den oundvikliga frontalkrocken – och nu, fem år...

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedin