Start of content

Penningtvättsregister

Enligt lagen (2009:62) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska bland annat redovisningskonsulter och skatterådgivare vara anmälda till penningtvättsregistret och agera efter lagen.

Detta ska framför allt ske genom att legitimera samtliga kunder och vara uppmärksamma på typiska tecken på penningtvätt (märkliga transaktionsvägar, fakturor på avvikande summor och falska fakturor).

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverketolagsverket

Rapportering av misstänkt penningtvätt ska göras till Finanspolisen, som nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Broschyr - Åtgärder mot penningtvätt

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Långa fängelsestraff för grova skattebrott, grova bokföringsbrott samt grovt penningtvättbrott

Södertörns tingsrätt dömde i deldom (mål nr B 14753-15) den 13 juli 2016 två tilltalade till fem års fängelse respektive tre års fängelse för avancerat brottsupplägg med skenbolag för att undandra staten mervärdesskatt i samband med handel med telekomvaror (mobiltelefoner mm). Det totala skatteundandragandet som de tilltalade döms för uppgår till ca 21 miljoner kronor.

Läs mer

Fängelsestraff för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott avseende import av bilar från Tyskland

Stockholms tingsrätt har den 15 juli meddelat dom i mål nr: B 1857-14. Skatteundandragande avseende moms är 17 miljoner kronor. Det handlar om import av bilar från Tyskland. Verksamheten har pågått under lång tid.

Läs mer

Domen i det s.k. HQ-målet överklagas inte

Chefsåklagare Martin Tidén vid Ekobrottsmyndigheten har idag lämnat beskedet att han inte kommer att överklaga tingsrättens dom i det så kallade HQ-målet.

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Ännu en förlust för misstrodda myndigheten

Chefsåklagare Martin Tidéns beslut att inte överklaga HQ-domen är ytterligare en prestigeförlust för Ekobrottsmyndigheten. Samtidigt visar...

Läs mer

EBM kapitulerar – överklagar inte

Ekobrottsmyndigheten kapitulerar i HQ-härvan och överklagar inte den friande domen mot bland andra Mats Qviberg. Men Finansinspektionen,...

Läs mer

Kriminella utger sig komma från Ekobrottsmyndigheten

Göteborg Fastighetsägare erbjuds olika typer av svartjobb. När jobbet är gjort får man besök av en person som utger sig komma från...

Läs mer

FI: Finns ingen grund för ett skadestånd

"Det finns utifrån tingsrättens dom inte någon anledning att omvärdera vårt beslut", säger Finansinspektionens chefsjurist till Realtid.se...

Läs mer

Följ oss här!

Twitter Linkedinmynewsdesk