Start of content

Lagar och anmälningsplikt

Från 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I Sverige finns framför allt två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt.

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)

Denna lag är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer. Regelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Företag som omfattas av penningtvättslagen ansvarar för att utan dröjsmål rapportera misstänkt penningtvätt eller terrorismfinansiering i sin verksamhet till Finanspolissektionen inom Polismyndigheten (Finanspolisen).

Finanspolisen nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Lagtexten på riksdagens webbplats

Lag om straff för penningtvättsbrott

Detta är det straffrättsliga regelverket som omfattar penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen medför bland annat att det är brottsligt att tvätta pengar.

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverket

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2016-05-27

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Nyheter

Rss

Beslut gällande Ekobrottsmyndighetens två anhållna personer i Östersund

Ekobrottsmyndigheten har sedan tisdag den 17 april 2018 haft två personer anhållna misstänkta för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Åklagaren har idag beslutat att försätta bägge personer på fri fot. Brottsmisstankarna kvarstår dock på bägge.

Läs mer

EBM kallar till pressträff: Stort tillslag mot omfattande organiserat fusk vid helgens högskoleprov

Under lördagen den 14 april 2018 genomförde Ekobrottsmyndigheten, i samverkan med Polismyndigheten, ett större tillslag på ett flera platser i Sverige. Tillslaget är kopplat till omfattande organiserat fusk vid det nationella högskoleprovet. Ett flertal personer sitter nu frihetsberövade.

Läs mer

20 miljoner i utökat anslag för EBM

Idag lämnade regeringen beskedet att inom ramen för ändringsbudgeten utöka Ekobrottsmyndighetens anslag med 20 miljoner kronor för innevarande år. Skälet som anges är främst att myndighetens utgifter förväntas bli högre än vad regeringen beräknade i budgetpropositionen för 2018, främst på grund av oförutsedda it-kostnader.

Läs mer

Lediga tjänster

Läs mer

Ekobrottsmyndigheten i medierna

Vårdcentralsägare efterlyses internationellt

I dag var sista dagen för ägaren till Vårdcentralen Angered Care att betala in de 22 miljoner kronor till Västra Götalandsregionen som de...två år sedan och gick till vårdcentralsägarens egna företag utomlands, enligt Ekobrottsmyndigheten. Flyttade ut 29 miljoner kronor De båda

Läs mer

De har stulit yrken och framtida möjligheter

Barn är barn, där är min förståelse och mitt förlåtande lite större. Men gymnasieungdomar är något annat, de är vuxna myndiga människor...fusk som nu avslöjats kring högskoleproven efter viktigt arbete av Ekobrottsmyndigheten.   Ett mitt i allvaret glädjande avslöjande; få

Läs mer

Misstänkta ekobrott ökar stort – och utreds långsammare

Ekobrott utreds allt långsammare, visar ny statistik som SvD tagit del av. Handläggningstiden har ökat med 32 procent på ett år. Orsaken,...Ekobrottsmyndigheten, EBM, får allt mer fullt på sitt bord. Under 2017 inkom hela 7 104 ärenden, visar statistik som EBM tagit fram åt SvD.

Läs mer