Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Arbeta på EBM

Vill du bli en av oss och delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? På Ekobrottsmyndigheten, EBM, jobbar specialutbildade åklagare, poliser, revisorer, analytiker och andra specialister tillsammans i särskilda utredningsteam.

Foto: Ann-Sofi Andersson, Mikael Gustavsen, Rickard Kilström. Illustration: Johan Hallnäs.

Vi erbjuder dig en arbetsplats där du arbetar med kvalificerade kollegor och har möjlighet till egen utveckling samtidigt som du får bidra till samhällsnyttan vid bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten.

Dynamisk miljö

Ekonomisk brottslighet är ofta komplicerad och kräver flera olika kompetenser för att utredas framgångsrikt. Hos oss arbetar specialutbildade åklagare, poliser, revisorer, analytiker och andra specialister tillsammans under gemensam ledning och styrning i särskilda utredningsteam. Polisoperativa enheter stöttar med underrättelsetjänst, spaning och hemliga tvångsmedel.

Ekoadministratörerna och övrig administrativ personal svarar för operativ och administrativ service.

Olika yrkeskategorier under samma tak ger förutsättningar för en dynamisk arbetsmiljö med effektiva ärendeprocesser. Detta är unikt och kärnan i EBM:s konstruktion.

Höjer kompetensen

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att uppnå goda verksamhetsresultat. På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi intensivt och strategiskt med att höja våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Du får en gedigen grundutbildning som kan kompletteras med spetsutbildningar utifrån dina behov.

EBM-modellen

EBM-modellen beskriver vad vi gör och hur vi ska göra det för att bli framgångsrika i vårt uppdrag. Den anger en riktning för vårt arbete med särskilt fokus på teambaserat arbetssätt, medarbetardrivet utvecklingsarbete och gemensam ledning och styrning.

Modellen är i dag åtta år gammal och under 2022 görs därför en översyn i syfte att anpassa modellen till myndighetens behov 2022. Utgångspunkten för arbetet är att EBM-modellen ska omfatta alla medarbetare. EBM-modellen ska även fortsätta att vara ett stöd i myndighetens utveckling mot gott medarbetarskap och ledarskap.

Läs mer om EBM-modellen (pdf) (Öppnas i en ny flik)

Ledarkriterier

För att tydliggöra chefsuppdraget och de förväntningar som finns på chefsrollen har Ekobrottsmyndigheten tagit fram ledarkriterier. De ska fungera som ett underlag för att attrahera och rekrytera såväl chefer som medarbetare till myndigheten och användas i utvecklingen av chefs- och ledarskapet.

Förhoppningen är att chefer på alla nivåer inom myndigheten ska kunna hämta stöd och inspiration i ledarkriterierna i sitt dagliga ledarskap.

Läs mer om våra ledarkriterier (pdf) (Öppnas i en ny flik)