Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Arbeta på EBM

Vill du bli en av oss och delta i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten? På Ekobrottsmyndigheten, EBM, jobbar specialutbildade åklagare, poliser, revisorer, analytiker och andra specialister tillsammans i särskilda utredningsteam.

Vi erbjuder dig en arbetsplats där du arbetar med kvalificerade kollegor och har möjlighet till egen utveckling samtidigt som du får bidra till samhällsnyttan vid bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten.

Dynamisk miljö

Ekonomisk brottslighet är ofta komplicerad och kräver flera olika kompetenser för att utredas framgångsrikt. Hos oss arbetar specialutbildade åklagare, poliser, revisorer, analytiker och andra specialister tillsammans under gemensam ledning och styrning i särskilda utredningsteam. Polisoperativa enheter stöttar med kriminalunderrättelsetjänst, spaning och hemliga tvångsmedel.

Ekoadministratörerna och övrig administrativ personal svarar för operativ och administrativ service.

Olika yrkeskategorier under samma tak ger förutsättningar för en dynamisk arbetsmiljö med effektiva ärendeprocesser. Detta är unikt och kärnan i EBM:s konstruktion.

Höjer kompetensen

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för att uppnå goda verksamhetsresultat. På Ekobrottsmyndigheten jobbar vi intensivt och strategiskt med att höja våra medarbetares kompetens och erbjuder därför ett varierat utbildningsprogram. Du får en gedigen grundutbildning som kan kompletteras med spetsutbildningar utifrån dina behov.

Meningsfullt uppdrag

Ekonomisk brottslighet drabbar både medborgare, företagare och samhället i stort. Vi riktar i första hand in oss på den allvarligaste ekonomiska brottsligheten och samverkar allt mer med andra för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Särskild tyngd läggs på att utreda brott på finansmarknaderna och återföra vinster av brott.

Ledarkriterier

För att tydliggöra chefsuppdraget och de förväntningar som finns på chefsrollen har Ekobrottsmyndigheten tagit fram ledarkriterier. De ska fungera som ett underlag för att attrahera och rekrytera såväl chefer som medarbetare till myndigheten och användas i utvecklingen av chefs- och ledarskapet.

Förhoppningen är att chefer på alla nivåer inom myndigheten ska kunna hämta stöd och inspiration i ledarkriterierna i sitt dagliga ledarskap.

Läs mer om våra ledarkriterier (pdf)

Foto: Ann-Sofi Andersson, Mikael Gustavsen, Rickard Kihlström
Illustration: Johan Hallnäs