Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Pressade upp aktiekursen vid givet klockslag – nu väcks åtal

Två personer har i dag åtalats av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten för misstänkt marknadsmanipulation. "Det är det första åtalet där man agerat tillsammans i en sluten grupp på nätet för att pressa upp aktiekursen vid ett givet klockslag för att sen sälja av med vinst," säger Jan Leopoldson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

31 OKTOBER 2022
Fem personer åtalas för omfattande momsbedrägerier

Det rör omfattande organiserad brottslighet genom ett avancerat momsbedrägeriupplägg av synnerligen samhällsfarlig art. Den misstänkta brottsligheten har medfört felaktiga utbetalningar till de tilltalade och deras bolag om nästan en halv miljard kronor.

04 OKTOBER 2022
Åtal mot företrädare för medtech-bolag

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot sex personer för delaktighet i misstänkta grova insiderbrott samt marknadsmanipulation. Fem av de åtalade är före detta företrädare för de börsnoterade bolagen Brighter AB och Peptonic Medical AB, en är företrädare för en finansiell samarbetspart till bolagen.

22 SEPTEMBER 2022
Åklagare väcker talan om företagsbot mot advokatbyrå

I tre år i rad har en advokat i rollen som likvidator varit sen med att upprätta årsredovisning för ett bolag. Därför har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm nu väckt talan om företagsbot mot den advokatbyrå i Stockholm där advokaten är verksam. Advokaten är sedan tidigare även åtalad för bokföringsbrott.

06 SEPTEMBER 2022
Åtal för grova ekobrott och grovt narkotikabrott i Göteborg

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har i dag väckt åtal mot sex personer för delaktighet i omfattande penningtvätt kopplat till misstänkt skatte- och narkotikabrottslighet. Den misstänkta brottsligheten har pågått under åren 2019 – 2022.

10 JUNI 2022
Åtal för grova ekobrott kopplat till försäljning av lustpreparat

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dag väckt åtal mot två företagare bosatta i Stockholm, samt en svensk medborgare bosatt i Monaco. Brottsmisstankarna rör grova skattebrott och grova penningtvättsbrott. Företagarnas produkter saluförs i dag av flera stora apotekskedjor.

01 JUNI 2022
Kraftig ökning av brottslighet kopplat till införsel och försäljning av hundar

De senaste årens ökade efterfrågan på hundar utnyttjas av den organiserade brottsligheten som inkomstkälla, men även av ideella föreningar och enskilda individer. Smuggling och oredovisad försäljning av hundar kan pågå bakom en legal fasad. I en rapport från Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Skatteverket listas flera åtgärder som skulle öka möjligheterna att förhindra brottsligheten.   

30 MAJ 2022