Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Pressmeddelande

Åtal för grova ekobrott och grovt narkotikabrott i Göteborg

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har i dag väckt åtal mot sex personer för delaktighet i omfattande penningtvätt kopplat till misstänkt skatte- och narkotikabrottslighet. Den misstänkta brottsligheten har pågått under åren 2019 – 2022.

10 JUNI 2022
Åtal för grova ekobrott kopplat till försäljning av lustpreparat

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har i dag väckt åtal mot två företagare bosatta i Stockholm, samt en svensk medborgare bosatt i Monaco. Brottsmisstankarna rör grova skattebrott och grova penningtvättsbrott. Företagarnas produkter saluförs i dag av flera stora apotekskedjor.

01 JUNI 2022
Kraftig ökning av brottslighet kopplat till införsel och försäljning av hundar

De senaste årens ökade efterfrågan på hundar utnyttjas av den organiserade brottsligheten som inkomstkälla, men även av ideella föreningar och enskilda individer. Smuggling och oredovisad försäljning av hundar kan pågå bakom en legal fasad. I en rapport från Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Skatteverket listas flera åtgärder som skulle öka möjligheterna att förhindra brottsligheten.   

30 MAJ 2022
Åtal för grova ekobrott kopplade till olagliga läkemedel

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har idag väckt åtal mot en person som misstänks ha bedrivit olaglig försäljning av läkemedel i form av potensmedel. Läkemedlet är inte godkänt i Sverige och försäljningen har pågått under flera år utan tillstånd, utan bokföring och utan att skatter har betalats.

20 MAJ 2022
Fem personer åtalas för omfattande momsbedrägeri

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har idag väckt åtal för avancerade och omfattande misstänkta momsbedrägerier. Totalt avser brottsmisstanken cirka 158 miljoner kronor i felaktigt redovisad moms. Bland de åtalade ingår en advokat som misstänks ha medverkat i brottsupplägget.

11 MAJ 2022
Tillslag mot olaglig tillverkning av vattenpipstobak i Jämtlands län

Under morgonen den 27 april genomförde Ekobrottsmyndigheten ett tillslag i ett ärende om misstänkta grova skattebrott genom olaglig tillverkning av vattenpipstobak. Två personer greps och cirka 250 kilo misstänkt vattenpipstobak beslagtogs. Den brottsliga verksamheten misstänks ha pågått under lång tid och uppskattas ha genererat cirka 2 miljoner kronor i skatteundandraganden.

06 MAJ 2022