Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Kungörelse

Nyheter

Beslag som av domstol har beslutats att tas i förvar enligt 1974-års stöldgods lag. Den som anser sig kunna göra anspråk på detta har 30 dagar på sig från denna kungörelse.

Yttrande i ärendet ska skriftligt ha kommit in, senast den 6 december 2020, till:  Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Märkt: EB-745-19.
Box 431
401 26 Göteborg
Eller maila: [email protected] (märk Beslag)

Publicerat 2020-11-06. Uppdaterat 2021-03-11.