Start of content

Ekobrottsmyndighetens lägesbild

Ekobrottsmyndighetens lägesbild är en strategisk rapport för att besvara frågorna: Hur har den ekonomiska brottsligheten utvecklats det senaste året och hur ser den framtida utvecklingen ut?

Rapporten innehåller omvärldsbevakning och nulägesbeskrivning av kriminella aktörer och brottsupplägg med slutsatser och bedömning av den framtida utvecklingen. Lägesbilden fungerar som internt beslutsunderlag och för att sprida kunskap externt om den ekonomiska brottsligheten.

Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2016

Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2014

Publicerat 2016-02-22. Uppdaterat 2016-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar