Start of content

Forskning om ekobrott

För dig som vill fördjupa dig i ämnet ekobrott har vi samlat forskning på temat här.

Forskning kring ekonomisk brottslighet är en tvärvetenskaplig företeelse och sker på flera olika fakulteter på Universiteten i Sverige samt även på Brottsförebyggande rådet (Brå). Det här är en del av den forskning som bedrivs.

Vissa publikationer går att ladda ned direkt på sidan. En del publikationer finns att få tag på vid respektive fakultet.

Sammanställningen är gjord av Henrik Lundin, ekorevisor på Ekobrottsmyndighetens rätts- och utvecklingsenhet. Kontakta Henrik på tel 010-562 91 72 eller via e-post: henrik.lundin@ekobrottsmyndigheten.se.

Deltagande myndigheter, institutioner och universitet

Forskningsmaterial kommer från följande myndigheter, högskolor, universitet och institutioner:

  • Brottsförebyggande rådet
  • Stockholms universitet
  • Uppsala universitet
  • Linköpings universitet
  • Umeå universitet
  • Jönköpings universitet
  • Göteborgs universitet
  • Lunds universitet
  • Handelshögskolan i Stockholm
  • Karlstads universitet

Publicerat 2010-08-12. Uppdaterat 2019-03-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar