Start of content

Allmänt om ekobrott

Det här är en kort sammanställning av den forskning som har bedrivits och som pågår gällande ekobrottslighet i stort och ekobrottslighetens utveckling.

Ekonomisk brottslighet – En genomgång av begreppet

(Stockholms universitetet, Kriminlologiska institutionen)
Rapporten har gjorts av Martin Bergqvist på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten och avser att göra en genomgång av begreppet ekonomisk brottslighet i den vetenskapsliga litteraturen samt hur den använts inom utredningsväsendet.

Läs och ladda ner Ekonomisk brottslighet – En genomgång av begreppet

Hur gick det sedan med bekämpningen av ekonomiska brott? Erfarenhet från Sverige

(Lunds universitet, juridiska institutionen, Per Ole Träskman)
Artikeln beskriver attityder till ekonomisk brottslighet samt hur brottsligheten ska bekämpas från 1970 talet fram till idag. Fokus för granskningen är frågan om specialisering, särskilt på myndighetsnivån, vilka särskilda myndigheter har skapats och vilken framgång har man haft.

Läs och ladda ner Hur gick det sedan med bekämpningen av ekonomiska brott? Erfarenhet från Sverige

Lurad och förgiftad. Att avslöja utsatthet för ekobrott (2004:1)

(Brottsförebyggande rådet)
Rapporten, som är skriven av den internationellt välkända ekobrottsforskaren professor Hazel Croall, visar hur ekobrott inte är någon abstrakt brottslighet som enbart drabbar stora system utan berör var och en i vardagen. Från ett feministiskt perspektiv beskriver hon hur vanliga människor blir utsatta för ekobrott i hemmet, på väg till arbetet, i arbetet, på fritiden, vid inköp av livsmedel och läkemedel och liknande. 

Läs och ladda ner Lurad och förgiftad. Att avslöja utsatthet för ekobrott (2004:1) på Brå:s webbplats

Tips på mer forskning

Svart, grått, vitt : en lärobok om ekonomisk brottslighet

(Studentlitteratur 2012, Sjögren, Jakobsson, Romare, Thörn Berggren, Magnusson).
Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. I Sverige uppskattas värdet av den svarta ekonomin till motsvarande mellan fem och tio procent av BNP, vilket innebär hundratals miljarder kronor. Svart Grått Vitt riktar sig främst till kriminologer, ekonomer, sociologer, poliser och jurister men kan även läsas av andra som är intresserade av att få en introduktion i ekonomisk brottslighet.

Översikt av Svart, grått, vitt:en lärobok om ekonomisk brottslighet

Räkna med den ekonomiska brottsligheten

(Martin Bergqvist, monografi Avhandlingsserie / Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, ISSN 1404-1820; 22)
Doktorsavhandling

Översikt av Räkna med den ekonomiska brottsligheten 

Economic Crime in Sweden; An essentially contested issue

(Göteborgs universitetet, Sven Åke Lindgren, 2002, Criminology and criminal Justice 2 ; 363-383)
Artikeln beskriver och förklarar konflikter kring ekonomisk brottslighet i Sverige mellan 1975 och 1997.

Översikt av Economic Crime in Sweden; An essentially contested issue

Från storsvindel till småfiffel- teman i internationell ekobrottsforskning

(Göteborgs universitetet, Sven Åke Lindgren och Christer Theandersson, 2001)
I denna rapport presenteras och diskuteras internationell forskning om ekonomisk  brottslighet. Redovisningen omfattar konkreta forskningsresultat såväl som förekommande teoretiska perspektiv och betonade teman.

Översikt av Från storsvindel till småfiffel - teman i internationell ekobrottsforskning

Ekonomisk brottslighet - Ett samhällsproblem med förhinder

(Göteborgs universitetet, Sven Åke Lindgren, 2000, Studentlitteratur)
Ekonomisk brottslighet började uppmärksammas i mitten av 1970-talet. Redan från början var den en konfliktladdad fråga. I denna bok ges en grundlig genomgång av hur olika aktörsgrupper uppfattat detta sociala fenomen, och hur man utformat olika ställningstaganden och åtgärdsstrategier från 1970-talet fram till slutet av 1990-talet.

Översikt av Ekonomisk brottslighet - Ett samhällsproblem med förhinder

Ytterligare forskning

Ekonomisk brottslighet- En nordisk reader

(Studentlitteratur 2014, 1:a upplagan)
Redaktörer för boken Tage Alalehto, Paul Larsson och Lars Korsell, samtliga med lång erfarenhet av att forska och undervisa om ekonomisk brottslighet. Boken samlar exempel på betydande forskning om ekonomisk brottslighet från tidigt 40 tal till idag. De olika bidragen handlar om hur ekonomisk brottslighet bör definieras, hur utbredd brottsligheten är, vilka datakällor forskare använder sig av och vad vi vet om den ekonomiske brottslingen. Boken vänder sig främst till studenter inom kriminologi men också till andra som är intresserade av att läsa mer om ekonomisk brottslighet som fenomen.

Ekonomisk brottslighet – Så skyddar du dig och din verksamhet

(Björn Lundén Information AB 2001, Dan Magnusson, Roland Sigbladh)
Boken beskriver olika typer av ekobrott inom ett brett spektrum inom det ekonomiska området och varvar exempel på ekobrott med tips och råd hur man undviker att bli ett offer för den ekonomiska brottsligheten.

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-12

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar