Start of content

Brottsförebyggande

Lär dig mer om förebyggande av ekobrott, metoder och åtgärder.

Läs och ladda ned

Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet (Brottsförebyggande rådet, Brå 2015)

Del 1 Tillstånd att bedriva verksamhet. För att förebygga att företag utnyttjas för brottsliga syften ställs inom vissa branscher krav på myndighetstillstånd med vandelsprövning (kontroll av laglydnad).

Rapporten vänder sig till personer som arbetar med strategiska frågor inom Regeringskansliet och myndigheter.

Läs och ladda ned rapporten Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet Del 1: Tillstånd att bedriva verksamhet på Brå:s webpplats

Methods to prevent economic crime

(Brottsförebyggande rådet, 2005:5)
 Rapporten är en översättning och bearbetning av Förebygga ekobrott, behov och metoder (2003:1). Den tillämpar den situationella brottspreventionen på ekobrott och utgör en handbok för att analysera och vidta åtgärder.

Läs och ladda ned rapporten Methods to prevent economic crime på Brå:s webbplats

Förebyggande metoder mot ekobrott. En antologi.

(Brottsförebyggande rådet, Brå 2003:10)
En antologi producerad på uppdrag av Ekorådet. I antologin publicerar både forskare samt personer som arbetar inom olika myndigheter och inom näringslivet artiklar som kan inspirera till en mer proaktiv ekobrottsbekämpning.

Läs och ladda ned del 1 av Förebyggande metoder mot ekobrott. En antologi

Läs och ladda ned del 2 av Förebyggande metoder mot ekobrott. En antologi

Förebygga ekobrott (Behov och metoder)

(Brottsförebyggande rådet, Brå 2003)
Rapporten utgör ett regeringsuppdrag. Rapporten analyserar behovet av ekobrottsförebyggande åtgärder samt beskriva ändamålsenliga och effektiva ekobrottsförebyggande metoder, som ska bedrivas av brottsbekämpande myndigheter.

Läs mer och ladda ned rapporten Förebygga ekobrott på Brå:s webbplats

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar