Start of content

Brottsutbyte

Fokus ligger allt mer på att återvinna brottsutbyte, det vill säga att spåra och återföra pengar som anskaffats genom brott. Här följer en kort presentation av den forskning som finns på området.

Brottsförebyggande rådet

Gå på pengarna - Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning

(Brottsförebyggande rådet) Antalogin är tänkt att fungera som en handbok på området där flera centrala aktörer bidrar till att sprida kunskap om hur man arbetar med dessa frågor. Försäkringskassan, Kronofogden och Skatteverket ingår som naturliga samarbetspartner i Polisens och andra brottsbekämpande myndigheters arbete. Tillgångsutredare har blivit en ny yrkesgrupp vid sidan av poliser, åklagare och skatterevisorer. Antalogin består av 10 kapitel innehållande allt från vad tillgångsinriktad brottsbekämpning är till behov av regelförändringar.

Läs och ladda ned antologin Gå på pengarna - Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning på Brå:s webbplats

Vart tog alla pengarna vägen - en studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering

(Brottsförebyggande rådet, 2007:4) På senare tid har de brottsbekämpande myndigheterna börjat intressera sig mer för kriminella pengar. Det här arbetet beskriver den kriminella ekonomin utifrån brottslighetens egna förutsättningar. Rapporten innehåller även en brottsförebyggande och brottsbekämpande strategi.

Läs och ladda ned rapporten Vart tog alla pengarna vägen - en studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering på Brå:s webbplats

Tillgångsinriktad brottsbekämpning

(Brottsförebyggande rådet, Brå 2008) Rapporten beskriver den tillgångsinriktade brottsbekämpningen som börjar ta form i Sverige. I centrum för beskrivningen står Brottsutbytesenheten på Ekobrottsmyndigheten samt Regionalt Underrättelsecenter i Göteborg.

Läs och ladda ned Tillgångsinriktad brottsbekämpning rapporten på Brå:s webpplats

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar