Start of content

Fusk

Ta del av forskning om bidragsfusk och försäkringsbedrägerier

Läs och ladda ned

Fusk med A-kassa, motiv, omfattning och åtgärder

(Brottsförebyggande rådet, Brå 2007:23)
Rapporten undersöker fusket med arbetslöshetsförsäkringen och berör det fusk som sker när personer uppbär arbetslöshetsförsäkring och samtidigt arbetar svart.  Rapporten beskriver attityder hos ersättningstagare och fuskare, ger en bild av hur fusket kan se ut och innehåller även förslag på åtgärder för att minska omfattningen av denna typ av brottslighet.

Läs och ladda ned rapporten Fusk med a-kassa på Brå:s webbplats

När olyckan inte är framme – bedrägerier mot allmän och privat försäkring

(Brottsförebyggande rådet, Brå 2005:10)
Rapporten beskriver personförsäkringsbedrägerier mot Försäkringskassan och privata försäkringsbolag. Det handlar om bedrägerier med till exempel sjukpenning och förtidspension (numera sjuk- och aktivitetsersättning), och privata sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Läs och ladda ned rapporten När olyckan inte är framme – bedrägerier mot allmän och privat försäkring på Brå:s webbplats

Preventing Cheats and Fiddles

(Brottsförebyggande rådet, webbrapport, 2005. Korsell, L. och Nilsson, M.)
En översättning och bearbetning av Att förebygga fel och fusk. Metoder för reglering och kontroll. Handboken innehåller en rad analytiskt redovisade förslag på förebyggande åtgärder, från regering och riksdag med lagstiftning och styrning av myndigheter, till myndigheternas faktiska kontrollarbete.

Läs och ladda ned rapporten Preventing Cheats and Fiddles på Brå:s webbplats

Mer forskning i ämnet

Fusk med personförsäkring – med siktet inställt på allmän och privat försäkring

(Lunds universitetet,  2007. Fil Lic. Fredrik Andersson)

Läs mer om rapporten Fusk med personförsäkring - med siktet inställt på allmän och provat försäkring

Ytterligare fördjupning

Försäkringsområdet – en inte tillräckligt uppmärksammad brottsplats i Sverige

(Lunds universitetet Professor Per Ole Träskman och docent Helén Örnemark Hansen

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar