Start of content

Marknadsmissbruk

Fördjupa dig i forskning och studier rörande marknadsmissbruk, insiderbrott, kursmanipulation och dylikt.

Läs och ladda ned

Marknadsmissbruk- Insiderbrott och kursmanipulation

(Catarina af Sandeberg, Juridiska fakulteten. Iustus Förlag, 2002)

Marknadsmissbruk är den gemensamma beteckningen för olaglig insiderhandel, obehörigt röjande och kursmanipulation. Förbud mot marknadsmissbruk är sedan år 2001 reglerat i insiderstrafflagen.

Marknadsmissbruk- instiderbrott och kursmanipulation

I boken ges en beskrivning av den svenska insiderstrafflagens förbud mot insiderhandel, obehörigt röjande och kurspåverkande åtgärder, samt den praxis som förekommit på området. Vidare diskuteras svårigheterna med tillämpningen av förbuden, samt på vilket sätt det nya direktivet kommer att påverka våra svenska förhållanden.

Insiders' outside/outsiders' inside : rethinking the insider regulation

(Ulrika Sjödin, Stockholms universitetet, 2006)

Finansiell spekulation har ökat dramatiskt under de senaste 30 åren. Det betyder att en metod som används för att vara omoraliska spel har blivit legitima i den finansiella världen. Boken utforskar nuvarande lagstiftning avseende insiderhandel.

Insiderlagstiftningen förbjuder handel på grundval av hemlig information i syfte att skapa lika handelsvillkor och på så sätt upprätthålla förtroendet för finansmarknaderna hos allmänheten. Emellertid visar denna studie att de befintlig lagstiftning är vilseledande och att förordningen bäst ska förstås som en spelregel med syfte att stimulera finansiell handel.

Skyddsintresset är alltså inte i första hand allmänheten, men det finansiella systemet som sådant: de professionella marknadsaktörerna ska upprätthålla den finansiella handel och en växande finansiell sektor.

Insiders' outside/outsider's inside: rethinking the insider regulation

Publicerat 2010-09-20. Uppdaterat 2019-02-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar