Start of content

Organiserad brottslighet

Organiserad brottslighet är ett omfattande samhällsproblem och ett prioriterat område för Ekobrottsmyndigheten. Ta del av information om, och länkar till, ett antal forskningsprojekt på området. 

Läs och ladda ned

Får man tackla en målvakt?

(Lunds universitetet,Helen Örnemark Hansen)
Ingår i det större projektet som avser att belysa sambandet mellan ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. I studien betraktas rekryteringen av olika delaktiga samt användningsområdet för dem.

Får man tackla en målvakt?

Bekämpning av organiserad brottslighet

(Brottsförebyggande rådet)
Utvärdering av den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. Den senaste fasen i kampen mot grov organiserad brottslighet inleddes i juli 2008 när regeringen gav flera myndigheter i uppdrag att säkerställa en effektiv och uthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. En permanent struktur med nationella myndighetsgemensamma beslutande råd, aktionsgrupper, regionala underrättelsecenter och ett nationellt underrättelsecenter skapas. I september 2009 gick satsningen in i operativt skede. Brå har utvärderat satsningens första ett och ett halvt år. Syftet är att identifiera vilka hinder och möjligheter som finns för den myndighetsgemensamma satsningen att arbeta mot organiserad brottslighet.

Bekämpning av organiserad brottslighet på Brå:s webbplats

Organiserad ekonomisk brottslighet i byggbranschen

(Brottsförebyggande rådet, Delrapport avgiven under 2007. Brå 2007:27, Hedström, Korsell) 
Projektet syftar till att beskriva den ekonomiska brottsligheten inom byggbranschen, både avseende hur brotten går till och de strukturer inom branschen som avgör dem.

Organiserad ekonomisk brottslighet i byggbranschen på Brå:s webbplats

Fina Fasader med Fixade Fakturor - Kriminella entreprenader i byggbranschen. Byggbolag som brottsverktyg

(Brottsförebyggande rådet)
Svart arbete i byggbranschen har beskrivits som ett problem i flera decennier. Skattefusket har betraktats som ett allvarligt konkurrensproblem då hederliga företagare riskerar att bli utkonkurrerade av oseriösa entreprenörer som använder sig av svart arbetskraft och därmed dumpar priserna.I denna rapport diskuteras den organiserade handeln med svart arbetskraft främst ur ett annat perspektiv, där gärningspersoner och andra aktörer får ett större utrymme.

Fina Fasader och Fixade Fakturor ... på Brå:s webbplats

Polisens satsning mot organiserad brottslighet

(Brottsförebyggande rådet)
En utvärdering av 43 projekt, på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.

Polisens satsning mot organiserad brottslighet på Brå:s webbplats 

Lokal organiserad brottslighet – En handbok om motåtgärder

(Brottsförebyggande rådet)
Handboken har tagits fram av brottsförebyggande rådet på uppdrag av regeringen och med stöd av Sveriges kommuner och landsting. Boken handlar om hur organiserad brottslighet kan förebyggas lokalt.

Lokal organiserad brottslighet - En handbok om motåtgärder på Brå:s webbplats

Organiserad narkotikabrottslighet – Går den ekonomiska kalkylen ihop?

(Lunds universitetet, Johanna Skinnari Brå 2008)
Utgör en beskrivning av narkotikahandelns ekonomi. . Publicerad i en publikation benämnd ”Den ljusskygga ekonomin” vilken utmynnade från ett seminarium på Umeå Universitet i maj 2008.

Organiserad narkotikabrottslighet - Går den ekonomiska kalkylen ihop? 

Narkotikadistributören- Vilken typ av personer är verksamma som grossister på den svenska narkotikamarknaden

(Lunds universitetet, Daniel Vesterhav 2008 Brå)
Publicerad i en publikation benämnd ”Den ljusskygga ekonomin” vilken utmynnade från ett seminarium på Umeå Universitet i maj 2008.

Narkotikadistributören - Vilken typ av personer är verksamma som grossister på den svenska narkotikamarknaden

Hur organiserad är den organiserade brottsligheten?

(Lunds universitetet, Lars Korsell 2008 Brå)
En beskrivning av hur den organiserade brottsligheten är organiserad eller snarare avsaknaden av organisation utan bygger snarare på lösare nätverk. Publicerad i en publikation benämnd ”Den ljusskygga ekonomin” vilken utmynnade från ett seminarium på Umeå Universitet i maj 2008.

Hur organiserad är den organiserade brottsligheten?

Samband mellan ekonomisk och organiserad brottslighet

(Lunds universitetet, Doktorand Malin Sjöstrand)
Uppsatsen handlar om ekonomisk och organiserad brottslighet och även något om hur dessa former av brottslighet bekämpas. 

Samband mellan ekonomisk och organiserad brottslighet

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar