Start of content

Penningtvätt

Här hittar du forskning om penningtvätt och de insatser som görs för att motverka penningtvätt.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

(Brottsförebyggande rådet, Webbrapport 2006:2)
Kunskapen om betalningssystemens användning är viktig för att bedöma de risker som finns med penningtvätt och hur brottsligheten ska bekämpas. Särskilt viktigt är att belysa de så kallade alternativa betalningssystemen som står utanför myndigheternas kontroll. Användningen av alternativa betalningssystem i Sverige bedöms vara under utveckling. Frågan om att försöka utreda missbruket av betalningssystemen i Sverige har därför diskuterats. Mot den bakgrunden har Brå tagit initiativ till denna kartläggning.

Ladda ner rapporten Penningtvätt och finansiering av terrorism på BRÅs webbplats

The Cost of Implementing the Anti-Money Laundering Regulation in Sweden

(Lunds universitetet, Juridiska institutionen, Dan Magnusson , Professor Jönköping International Business School)
Syftet med studien har varit att beräkna kostnaderna för att genomförandet penningtvättslagstiftningen  i Sverige. Studien bygger på intervjuer med ett urval av banker och statistik från bankerna.

Läs mer om studien The Cost of Implementing the Anti-Money Laundering Regulation in Sweden

Å skyte spurv med kanon? Noen konsekvenser av hvitvaskingsreguleringen i finansnäringen (i Den ljusskygga ekonomin)

(Paul Larsson 2008, Polishögskolan i Oslo)
Beskrivning av intentionen bakom och effekterna av de olika penningtvättsdirektiven som bank- och valutaväsendet ålagts under det senaste decenniet. Publicerad i publikationen Den ljusskygga ekonomin vilken utmynnade från ett seminarium på Umeå Universitet i maj 2008.

Den ljusskygga ekonomin

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar