Start of content

The Cost of Implementing the Anti-Money Laundering Regulation in Sweden

Syftet med studien har varit att beräkna kostnaderna för att genomförandet penningtvättslagstiftningen i Sverige. Studien bygger på intervjuer med ett urval av banker och statistik från bankerna.

Bankerna är de centrala institutionerna i detta avseende och studien visar att kostnaderna för bankerna i Sverige uppgår till 400 miljoner kronor årligen. Mycket lite forskning om kostnaderna för penningtvättlagstiftning  har gjorts hittills, och denna studie avser att påvisa ett nytt forskningsområde.

Det finns stora brister i den svenska rättsliga regleringen. Till exempel har banker ingen rätt att frysa pengarna i misstänkta transaktioner. Det finns också brister i den rättsliga regleringen som gör det möjligt för oseriösa företag att överföra pengar till förmån för brottslingar med hjälp av den normala  banksystemet. De resurser som tillsynsmyndigheterna har är otillräckliga.

Resultatet av regelverket  är dåliga  i relation till kostnaderna för bankerna för implementeringen av regelverket. Ett argument mot detta påstående om ineffektivitet är att regelverket har preventiva effekter. Det finns dock inget i  denna studie som visar på några  anmärkningsvärda preventiva effekter på den bakomliggande kriminalitet eller terrorismen.

Publicerat 2010-09-20. Uppdaterat 2010-10-07

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar