Start of content

Svarta pengar

Här hittar du forskning om svarta pengar och svart arbetskraft.

Läs och ladda ned

Just in Time (Ekobrottslighet inom svensk och norsk långtradartransport)

(Brottsförebyggande rådet, Brå 2002)
Rapporten handlar om brottslighet inom långtradarnäringen och avhandlar allt från skatteundandragande genom svarta körningar och brott mot vilotidsreglerna till smuggling av sprit och tobak. Rapporten bygger bland annat på djupintervjuer med 36 stycken chaufförer.

Just in time (Ekobrottslighet inom svensk och norsk långtradartransport)

Ytterligare fördjupning

Den rättslösa arbetskraften - illegala invandrare i Norden

(Lunds universitetet, Sociologiska institutionen Finansierat av Nordiska Samarbetsrådet för kriminologi, Malin Åkerström och Markus Hansson)

Publicerat 2010-08-23. Uppdaterat 2019-02-08

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar