Start of content

Informationsmaterial

Ekobrottsmyndigheten har utarbetat ett antal brottsförebyggande informationsfoldrar tillsammans med myndigheter, organisationer och näringslivet.

Här kan du ladda ned dem direkt i pdf-format. Foldrarna kan också beställas gratis från Ekobrottsmyndighetens kommunikationsfunktion, se kontaktuppgifter under Press. 

EBM på 1 minut

Informationsblad med korta fakta om myndigheten.

EBM på 1 minut

Läs och ladda ned EBM på en minut


Stiftelsers bokföringsskyldighet

Broschyr om vad som gäller kring stiftelsers bokföringsskyldighet

Stiftelsers bokföringsskyldighet

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilftelsers bokföringsskyldighet


Om ekonomiska brott i näringslivet - så kan företag skydda sig

Information om och konkreta exempel på bedrägerier och ekonomiska brott inom näringslivet.

Folder - Om ekonomiska brott i näringslivet

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs och ladda ned foldern här  


Att arbeta svart är både riskfyllt och olagligt

Informationsfolder om riskerna med att arbeta svart. Foldern vänder sig till elever på yrkesinriktade gymnasieutbildningar som snart ska ut i arbetslivet.

Folder - Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs och ladda ned foldern här 


Skydda dig mot svart arbete när du köper hushållsnära tjänster

Foldern vänder sig till alla som köper hushållsnära tjänster, till exempel städning, matlagning, gräsklippning, snöröjning eller barnpassning i anslutning till bostaden.

Folder - Skydda dig när du köper hushållsnära tjänster

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs och ladda ned foldern här  


Att tänka på när du upphandlar eller avropar tjänster

Foldern vänder sig huvudsakligen till dig som sköter upphandling eller avropar tjänster inom offentlig sektor. Den innehåller råd och tips om hur man undviker att anlita svart arbetskraft och försvårar användning av densamma.

Omslag - att upphandla eller avropa tjänster

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs och ladda ned foldern här


Att tänka på för dig som är ny i restaurangbranschen

Information om regler för kassaregister, bokföring och personalredovisning.

Folder - För dig som är ny i restaurangbranschen

 

 

 

 

 

 

 


Läs och ladda ned foldern här   


Vad är bokföringsbrott?

Information om vad som utgör bokföringsbrott och vad man behöver tänka på vid bokföring. Foldern riktar sig framförallt till nystartade småföretag.

Folder - Vad är bokföringsbrott?

 

 

 

 

 

 

 

 
Läs och ladda ned foldern här  


Om företaget utsätts för brott

Kortfattad information om vad som händer när ett företag utsätts för brott.

Folder - Om företaget utsätts för brott

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs och ladda ned foldern här  


Att starta och sköta ett företag

Enkla råd för den som ska starta ett företag. Texten är skriven på lättläst svenska.

Folder - Att starta och sköta ett företag

 

 

 

 

 

 

 

 
Läs och ladda ned foldern här  

English version/ Engelsk version

Would you like to start a company? Simple advice and information in easy english.

Folder - Would you like to start a company?

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs och ladda ned foldern här  


Länsstyrelsernas broschyr om penningtvätt

Information om penningtvätt och finansiering av terrorism och vad som gäller för tillsyn, kontroll, avtal m.m.

Omslag - broschyr om penningtvätt

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Läs och ladda ned foldern här

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2018-10-11

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Om våra dokument

De flesta av våra dokument och trycksaker är sparade i formatet pdf. För att kunna öppna dokumenten behöver du ett lämpligt program, t.ex. Acrobat Reader som finns för de flesta operativsystem. Har du en smartphone eller läsplatta finns program för detta normalt inbyggda.

Ladda ned Acrobat Reader

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se