Start of content

Rapporter

Här återfinns ett urval av rapporter och andra publikationer som myndigheten producerat.

Effekter på den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag (2016)

Publicerat 2016-06-13. Uppdaterat 2016-06-17

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar