Start of content

Brottsförebyggande

Brottsförebyggande

En viktig del i Ekobrottsmyndighetens uppdrag är att arbeta brottsförebyggande. Ett mål är att nå ut med information till så många som möjligt. Det övergripande målet är att risken för att brott begås ska minska.

Långsiktigt arbete

Ekobrottsmyndighetens utgångspunkter för det brottsförebyggande arbetet är att vi:

  • Arbetar för att öka möjligheten att upptäcka brott.
  • Pekar ut riskområden för ekonomisk brottslighet.
  • Informerar om ekonomisk brottslighet för att påverka attityder hos enskilda och näringslivet.
  • Utvecklar och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.
  • Bidrar till att det straffrättsliga systemet blir effektivt och får genomslag.

Samverkan

Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete kräver att Ekobrottsmyndigheten samverkar med näringslivet och arbetslivet. Genom att samarbeta kan vi ta till oss ny kunskap och sprida brottsförebyggande information genom flera kanaler. Vi når också fler människor än vad som hade varit möjligt på egen hand.

Ekobrottsmyndigheten stödjer tillsammans med Brottsförebyggande rådet de lokala brottsförebyggande råden. Vi har påbörjat en långsiktig satsning på brottsförebyggande åtgärder riktade till främst ungdomar i riskzonen för svart arbete och organiserad brottslighet.

Informationsmaterial

Ekobrottsmyndigheten tar regelbundet fram brottsförebyggande informationsmaterial som riktar sig till olika målgrupper. Informationsmaterialet och finns att läsa och ladda ned här på webbplatsen.

Till informationsmaterialet

Kontaktpersoner

Centralt och lokalt ansvariga för myndighetens brottsförebyggande arbete

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2019-08-02

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Informationsmaterial

InformationsfolderEkobrotts-myndigheten har utarbetat ett antal brottsförebyggande informations-foldrar tillsammans med
myndigheter, organisationer och näringslivet. Här kan du ladda ned broschyrerna direkt i pdf-format.

Till informationsmaterial

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se