Start of content

Vi vill veta vad du tycker!

Via formuläret nedan kan du ge respons på vårt nyhetsbrev med brottsförebyggande information.

Tycker du att informationen i nyhetsbrevet är intressant?Tycker du att det är en bra mix av innehåll i nyhetsbrevet?


Har informationen i nyhetsbrevet varit relevant för dig och ditt arbete?


Gillar du nyhetsbrevets layout?


Publicerat 2015-11-30. Uppdaterat 2015-12-21

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Informationsmaterial

InformationsfolderEkobrotts-myndigheten har utarbetat ett antal brottsförebyggande informations-foldrar tillsammans med
myndigheter, organisationer och näringslivet. Här kan du ladda ned broschyrerna direkt i pdf-format.

Till informationsmaterial

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se