Start of content

Gruppen för konkurrensneutralitet - Stora branschgruppen

Gruppen, som innehåller representanter från arbetstagar- och arbetsgivareorganisationer, bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter, arbetar för lösningar som ska leda till ökad konkurrensneutralitet mellan företag i Sverige.

Gruppen verkar genom att tillsammans informera vid seminarier och andra träffar riktade främst till riksdagsledamöter och andra beslutsfattare.

Målet med arbetet är att ändra på det fusk och den brottslighet som finns idag. Både företag och anställda ska känna att de verkar på säkra arbetsplatser, där alla agerar enligt gällande lagar och regler. För att uppnå detta ska myndigheter kunna genomföra kontroller för att säkerställa att lagar och regler följs. Detta leder även till att företag som anlitar andra företag kan säkerställa att deras underleverantörer är seriösa.

Tre åtgärdsförslag

Både företag och anställda ska känna att de verkar på säkra arbetsplatser, där alla agerar enligt gällande lagar och regler. För att uppnå detta måste myndigheter kunna genomföra kontroller för att säkerställa att lagar och regler följs. Detta leder även till att företag som anlitar andra företag kan säkerställa att deras underleverantörer är seriösa.

Under årens lopp har Stora branschgruppen återkommit till tre viktiga punkter som leder till ökad konkurrensneutralitet:

  • Ny sekretesslagstiftning
  • Digital tillgång till Skatteverkets information
  • Alla företag som är verksamma i Sverige ska synliggöras

Publicerat 2015-05-29. Uppdaterat 2019-12-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Informationsmaterial

InformationsfolderEkobrotts-myndigheten har utarbetat ett antal brottsförebyggande informations-foldrar tillsammans med
myndigheter, organisationer och näringslivet. Här kan du ladda ned broschyrerna direkt i pdf-format.

Till informationsmaterial

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se