Start of content

Arbetsmetoder

Arbetsmetoder

Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete sker enligt fastställda strategier och arbetsmetoder.

Vi ska genom fortlöpande kontakter hämta in kunskaper om näringslivets och arbetslivets organisationers förebyggande av ekonomisk brottslighet. Tillsammans med dessa organisationer ska vi delta i arbetsgrupper inom prioriterade brottsförebyggande områden.

Ekobrottsmyndigheten ska också:

 • Informera utvalda målgrupper för att påverka attityder och beteenden genom t.ex. informationsfoldrar
 • Stödja utbildningsinsatser mot utvalda målgrupper
 • Medverka i konferenser och seminarier när vi har ett förutbestämt budskap vi vill framföra
 • Delta i mässor som stödjer andra brottsförebyggande insatser
 • Stödja forskning om ekonomisk brottslighet som grund för framtida förebyggande insatser.

Information som förmedlas

För att det brottsförebyggande arbetet ska vara effektivt är det viktigt att rätt information förmedlas via rätt kanaler, och att den når fram till tänkta målgrupper.

Ekobrottsmyndigheten vill förmedla:

 • Kunskap om den ekonomiska brottsligheten
 • Kännetecken på brott och hur man upptäcker och skyddar sig mot brotten
 • Omfattningen av brott och risken för att drabbas
 • Konsekvenser av ekonomisk brottslighet
 • Kunskap om attitydernas betydelse för svart arbete

Informationskanaler är bl.a. revisorer, bokföringsbyråer, branschorganisationer, skolor och universitet.

Förutom att medverka på mässor och seminarier genomför Ekobrottsmyndigheten även egna brottsförebyggande kampanjer och sprider information via internet och fackpress.

Målgrupper för informationen är framför allt:

 • Personer i riskzonen för att begå eller bli utsatta för ekonomisk brottslighet
 • Ungdomar
 • Enmans- och fåmansföretagare
 • Utsatta branscher
 • Köpare av hushållsnära tjänster
 • Samverkande myndigheter

Publicerat 2010-06-11. Uppdaterat 2016-06-17

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Informationsmaterial

InformationsfolderEkobrotts-myndigheten har utarbetat ett antal brottsförebyggande informations-foldrar tillsammans med
myndigheter, organisationer och näringslivet. Här kan du ladda ned broschyrerna direkt i pdf-format.

Till informationsmaterial

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se