Start of content

Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning

Omslag antologiDet har gått drygt 20 år sedan ett antal omfattande initiativ togs mot den ekonomiska brottsligheten. Regeringens strategi för samlade åtgärder mot ekobrott (skr. 1994/95:217) ledde till inrättandet av såväl Ekobrottsmyndigheten som utredningsenheter för skattebrott på Skatteverket. 

Bakgrunden till strategin var att dåvarande regeringen tyckte att det fanns brister inom ekobrottsbekämpningen. Strategin innehöll därför en rad åtgärder och initiativ på området, allt från särskilda medel för forskning till lagstiftning. Bland annat ville regeringen förstärka skattekontrollen, förbättra myndighetsstrukturen, ha myndighetsgemensamma kontrollaktioner och snabbare brottsutredning.

Brottsförebyggande rådet, Brå, har bett ett antal initierade personer att utifrån 1990-talets strategi reflektera över ekobrottsbekämpningen då, nu och i framtiden. Det har blivit en antologi som samlar många erfarenheter, synpunkter och förslag, och som förhoppningsvis kan tjäna som underlag för diskussioner om utmaningar och handlingsalternativ. 

Antologin Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning

Publicerat 2016-09-07. Uppdaterat 2016-09-07

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar