Start of content

Brottsrubriceringar

Ekonomisk brottslighet finns inte som en egen paragraf i lagboken. Det är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av brott. Många av de här brotten begås i någon typ av företag eller näringsverksamhet.

Ekonomisk brottslighet har ett mörkertal som är mycket större än annan brottslighet. Det beror på att en stor del av de ekonomiska brotten inte har enskilda offer, det är oftast samhället som drabbas genom minskande skatteintäkter. En annan effekt är att konkurrensen blir snedvriden. Till exempel vid svartarbete.

De två vanligaste typerna av ekonomiska brott är skattebrott och bokföringsbrott. Ekonomiska brott upptäcks ofta av Skatteverket, konkursförvaltare eller andra som granskar företags bokföring och affärer. Andra brott som utreds på Ekobrottsmyndigheten är brott som har att göra med den finansiella marknaden.

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2016-05-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar