Start of content

Lagar och anmälningsplikt

Från 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I Sverige finns framför allt två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt.

Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen)

Denna lag är det administrativa regelverk som gäller för företag inom vissa sektorer. Regelverket syftar till att förhindra att företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.

Företag som omfattas av penningtvättslagen ansvarar för att utan dröjsmål rapportera misstänkt penningtvätt eller terrorismfinansiering i sin verksamhet till Finanspolissektionen inom Polismyndigheten (Finanspolisen).

Finanspolisen nås på telefon 010-56 368 00 eller e-post: fipo@polisen.se.

Lagtexten på riksdagens webbplats

Lag om straff för penningtvättsbrott

Detta är det straffrättsliga regelverket som omfattar penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagen medför bland annat att det är brottsligt att tvätta pengar.

Anmälan och rapportering

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till Bolagsverkets penningtvättsregister.

Läs mer om detta på Bolagsverket

Publicerat 2012-09-11. Uppdaterat 2018-01-12

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar