Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Med anledning av artikel i Aftonbladet om påstådd politisk kartläggning av medarbetare

Pressmeddelande

Eftersom Ekobrottsmyndigheten inte erbjöds möjligheten att bemöta påstådda uppgifter om politisk kartläggning samt andra uppgifter, vill myndigheten här bemöta dessa påståenden på följande vis:

Ekobrottsmyndigheten kartlägger inte sina anställdas politiska åskådningar.

Det uppdrag som ett säkerhetsföretag fick av Ekobrottsmyndighetens dåvarande säkerhetschef syftade till att utröna eventuella säkerhetsrisker för medarbetare och/eller myndigheten.

Medarbetaren har till JO anmält Ekobrottsmyndigheten för bl.a. olaglig kartläggning av politiska åsikter, inklusive politisk åsiktsregistrering. Ekobrottsmyndigheten har till JO överlämnat alla befintliga handlingar – vilka även medarbetaren har fått del av.

JO har den 27 mars 2020 beslutat att inte vidta några ytterligare åtgärder eller uttala sig med anledning av medarbetarens anmälan.

Medarbetaren har inte förvägrats möjligheten att ha med sig en facklig representant på aktuella möten.

Publicerat 2020-12-10. Uppdaterat 2021-03-11.