Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Myndigheter i samverkan mot välfärdsbrott

Nyheter

Bidragsbrott och brott mot välfärdssystemen är omfattande enligt den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Myndigheternas gemensamma arbete ökar förutsättningarna att komma åt brottsuppläggen.

Uppläggen handlar ofta om att kriminella lyckas få utbetalningar om statliga ersättningar av olika slag utan att de egentligen har rätt till pengarna. Den här typen av organiserad brottslighet är komplex och kräver många olika kompetenser för att bekämpas.

Ökad förmåga

– Det är organiserad kriminalitet som genom avancerade brottsupplägg kommer åt pengar från våra offentliga system. Genom att myndigheter samverkar och delar information med varandra har vi fått en ökad förmåga att komma åt brottsuppläggen och lagföra gärningsmännen, säger Linda H Staaf, ordförande för Nationellt underrättelsecentrum och chef för underrättelseenheten vid Noa.

Nationellt underrättelsecentrum, Nuc, arbetar strategiskt och operativt med gemensamma underrättelser. I Nuc finns 12 myndigheter representerade. Samma myndigheter ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

”Beklämmande”

Brottsligheten mot assistansersättningen fortsätter och myndigheterna beskriver att problematiken kvarstår. Huvudmännen gör på kort tid stora ekonomiska vinster på sina upplägg, som går ut på att överdriva assistansbehovet, utföra mindre assistans än vad man har begärt ersättning för, alternativt inte utföra någon assistans överhuvudtaget. Det förekommer organiserade upplägg där funktionsnedsatta personer hämtas till Sverige för att ansöka om assistansersättning.

– System som omsätter mycket pengar riskerar att locka till sig brottslighet. Detta är pengar som är avsedda för människor i behov av stöd och hjälp, all form av brottslighet mot dessa system är beklämmande. Det finns också systemhotande konsekvenser om välfärdsbrottsligheten tillåts utarma människors tilltro till socialförsäkringen i stort. Det säger Per Eleblad, försäkringsdirektör på Försäkringskassan.

Företag – ett verktyg

Samtidigt ser Ekobrottsmyndigheten att kriminella ofta använder företag som verktyg för att undanhålla skatter och avgifter eller tillskansa sig ersättningar, bidrag och förmåner på felaktiga grunder. I flera av de större ekobrottsutredningar som Ekobrottsmyndigheten bedriver utgör företag själva kärnan i brottsupplägget.

– Ett företag erbjuder ofta en legitim fasad att dölja den brottsliga verksamheten bakom samt möjligheter att tvätta brottsvinster. Samtidigt är företag en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt. Under flera års tid har man successivt lättat på kraven på aktiebolag i syfte att stimulera tillväxt. Tyvärr är baksidan av de lättade kraven och viljan att förenkla för hederliga företagare en ökad risk att företag används som brottsverktyg av kriminella, säger Torbjörn Rosén, polischef på Ekobrottsmyndigheten.

Myndighetsgemensam lägesbild organiserad brottslighet 2019

Samverkan: lägesbild


  • En myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet sammanställs vartannat år och ligger till grund för inriktningen i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

  • Lägesbilden tas fram av Nationellt underrättelsecentrum (Nuc) och bygger på uppgifter/underlag från de 12 samverkande myndigheterna och från 2019 även på uppgifter från de 9 nätverksmyndigheterna.
  • Definitionen av organiserad brottslighet är enligt den myndighetsgemensamma satsningen är att det ska röra sig om:
  1. Minst två personer som
  2. varaktigt över tid
  3. begår allvarliga brott i samarbete
  4. i syfte att uppnå ekonomisk vinning.

Publicerat 2019-10-17. Uppdaterat 2021-03-01.