Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ny lägesbild om organiserad brottslighet välkomnas av EBM:s brottsförebyggare

Nyheter

I oktober presenterades den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet. En ovärderlig rapport i kampen mot kriminella som vill sko sig på svenska skattepengar. Inte minst för EBM:s brottsförebyggare.

Det må låta paradoxalt, men få är faktiskt lika bevandrade i den svenska lagstiftningen som just ekobrottslingar. De vet ofta precis var svagheterna finns och hur man på bästa sätt kan utnyttja bristerna i myndigheternas kontrollrutiner. Och då de dessutom är mycket duktiga på att utveckla nya brottsmetoder ligger de ofta ständigt steget före rättsväsendet. En viktig del i kampen mot den organiserade brottsligheten är därför att myndigheterna samverkar.

– Genom att myndigheter samverkar och delar information med varandra har vi fått en ökad förmåga att komma åt brottsuppläggen och lagföra gärningsmännen, säger Linda H Staaf, ordförande för Nuc, Nationellt Underrättelsecenter, och chef för underrättelseenheten vid Noa, Polisen.

Värdefull kunskap

Nuc arbetar strategiskt och operativt med gemensamma underrättelser. Här finns tolv myndigheter representerade, varav Ekobrottsmyndigheten är en. Samma myndigheter ingår i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Nuc presenterar vartannat år en lägesbild av den organiserade brottsligheten som de samverkande myndigheterna möter. Här beskrivs bland annat de sårbarheter i samhället som kan möjliggöra och underlätta ekobrotten. Syftet är att beskriva brottsligheten och ge förslag på åtgärder, något EBM:s brottsförebyggande verksamhet finner mer än värdefullt.

Sofia Magnusson– Deras fokus på sårbarheter gör den här rapporten till ett viktigt underlag för oss i vårt kunskapsbaserade arbete, säger Sofia Magnusson, strategisk analytiker för brottsförebyggande frågor på EBM. För att förebygga ekonomisk brottslighet krävs ju just kunskap om brottsligheten och dess orsaker. Utifrån det kan vi identifiera brottsförebyggande åtgärder och samverka med de aktörer som har möjlighet att täppa till systemen.

Läs och ladda ned Myndighetsgemensam lägesbild organiserad brottslighet 2019

Framsidan på lägesbilden

Publicerat 2019-11-04. Uppdaterat 2021-03-11.