Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Rätts-PM Stöd till åklagare

Här har vi samlat kunskap och vägledning om tillämpning av ny lagstiftning. Avsikten är att peka på några av de frågor som kan uppkomma och ge vägledning i hur dessa frågor kan angripas och besvaras.

Här har vi samlat analyser av domar som kan vara av intresse för dig som vill få exempel på hur lagstiftningen har tolkats i olika specifika fall.