Start of content

Hur anmäler jag ekobrott?

Om du misstänker ekobrott kan du anmäla det

till Ekobrottsmyndighetens kontor

som ligger närmast där du bor.

Det enklaste sättet är att skriva anmälan

på blanketten Anmälan om misstanke om ekonomiska brott.

Du kan ladda ner blanketten här:

Anmäla misstänkt ekobrott

 

Du kan skriva ut blanketten och skriva i den,

eller skriva i blanketten med datorn innan du sparar

och skriver ut den.

Du måste sedan skriva under blanketten med ditt namn.

Du kan skanna in den underskrivna blanketten

och e-posta den till Ekobrottsmyndighetens kontor.

E-postadresserna finns på sidan Kontakta oss:

Kontakta Ekobrottsmyndigheten

 

Du kan också skicka blanketten som brev

till något av kontoren som finns där du bor,

eller nära där du bor.

Adresserna till kontoren finns på blanketten.

 

Tipsa Ekobrottsmyndigheten

Du kan också tipsa oss om du tror att du

sett eller hört något som kan vara ett ekobrott.

Tips kan vara anonyma.

Du kan ringa till vår tipstelefon eller mejla oss här:

Tipsa oss

 

Vad händer när jag anmält ett ekobrott?

När Ekobrottsmyndigheten fått din anmälan

lämnas den till en polis eller till en åklagare.

De bestämmer om det misstänkta brottet ska undersökas.

Undersökningen kan vara förhör med personer

eller att titta igenom ett företags bokföring

eller

annan information som kan vara viktig.

 

Undersökningen kan ta olika lång tid

Medan undersökningen håller på får personalen

som undersöker inte säga något om det misstänkta brottet.

Om undersökningen visar att det är ett brott

kan den som gjort brottet bli dömd i tingsrätten.

Den som blir dömd i tingsrätten

kan överklaga domen till hovrätten.

 

Vad gör jag om jag är utsatt för ekobrott?

Om du misstänker att du har utsatts för ekobrott

ska du anmäla det till Ekobrottsmyndigheten

eller till polisen där du bor.

Publicerat 2016-11-18. Uppdaterat 2016-11-23

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se