Start of content

Om ekobrott

Vad är ekobrott?

Ekobrott är ett enklare ord för ekonomisk brottslighet

och det är när brotten handlar om ekonomi.

Det finns många sorters ekobrott.

Ekobrott kan både vara brott i ett företag

och brott som lurar staten på pengar.

 

Olika sorters ekobrott

Ekobrott kan vara när ett företag eller en person

inte betalar skatt som reglerna säger.

Ekobrott kan vara när ett företag eller en person

lurar till sig pengar som bidrag från EU.

Ekobrott kan vara när ett ett företag

skriver i sin bokföring att de har mindre pengar än de har.

Ekobrott kan också vara att en person

tar ett företags eller en förenings pengar

och använder pengarna själv.

 

Ekobrott är ofta svåra att arbeta med

Ekobrott är ofta svåra att upptäcka och bevisa.

På Ekobrottsmyndigheten arbetar därför både poliser och åklagare

tillsammans med personal som kan mycket om ekonomi.

Det går inte alltid att bevisa att en person

eller ett företag har menat att göra ett brott.

 

Hur får Ekobrottsmyndigheten reda på ett ekobrott?

Den som upptäcker ett ekobrott anmäler det till Ekobrottsmyndigheten.

De som anmäler kan arbeta på Skatteverket,

eller vara en person som kontrollerar ekonomin

hos ett företag som gått i konkurs.

Finansinspektionen, Tullverket och myndigheter

som betalar ut pengar från EU kan också anmäla ekobrott.

Vem som helst kan anmäla ekobrott, inte bara myndigheter.

 

Du som har företag måste följa regler

När du har ett företag måste du följa vissa regler.

Du måste betala den skatt och de avgifter som gäller.

Om du inte följer reglerna kan du bli åtalad.

Du kan också få näringsförbud om du sköter ditt företag dåligt.

Läs mer om vad näringsförbud är i menyraden till vänster.

Om ditt företag går i konkurs finns det också regler

som du måste följa.

 

Vad händer om jag begår ekobrott?

Du kan bli dömd och straffad för ekobrott

precis som för alla andra brott.

Om du till exempel fuskar med att betala in skatt

eller fuskar med bokföringen kan du få fängelse

mellan sex månader och sex år.

Om du gör något brott när ditt företag går i konkurs

kan du också få fängelse.

 

Vad är näringsförbud?

Om du sköter ditt företag dåligt kan du få näringsförbud

mellan tre och tio år.

Om du får näringsförbud får du inte äga

eller jobba med ett eget företag.

Du får inte vara anställd i företaget

som har näringsförbud.

Du får inte arbeta åt någon familjemedlem

som har ett företag.

Du får inte heller vara med i ett företags styrelse

eller ha någon annan uppgift där du har ansvar

för ekonomin i ett företag.

 

Om du har begått ekobrott som ger fängelse i minst sex månader

får du nästan alltid näringsförbud.

Du kan också få näringsförbud

om du tidigare har blivit dömd för ekobrott.

Publicerat 2016-11-18. Uppdaterat 2016-11-23

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se