Start of content

Budgetunderlag

Budgetunderlaget är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Det ska även innehålla förslag till bemyndiganden, räntekontokredit och anslagskredit.

Budgetunderlaget lämnas till regeringen senast den 1 mars varje år.

Regler om budgetunderlaget återfinns i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Förordningen på riksdagens webbplats

Här kan du läsa och ladda ned Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag från och med år 2006.

Budgetunderlag för 2020 -2022

Budgetunderlag för 2019 - 2021

Budgetunderlag för 2018 - 2020

Budgetunderlag för 2017 - 2019

Budgetunderlag för 2016 - 2018

Budgetunderlag för 2015 - 2017

Budgetunderlag för 2014 - 2016

Budgetunderlag för 2013 - 2015

Budgetunderlag för 2012 - 2014

Budgetunderlag för 2011 - 2013

Budgetunderlag för 2010 - 2012

Budgetunderlag för 2009 - 2011

Budgetunderlag för 2008 - 2010

Budgetunderlag för 2007 - 2009

Budgetunderlag för 2006 - 2008

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2019-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se