Start of content

Ekobrottsmyndighetens insynsråd

Ekobrottsmyndigheten är en enrådighetsmyndighet och leds av en generaldirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd som utses av regeringen. Myndighetschefen är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten.

Insynsrådet ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Ekobrottsmyndighetens insynsråd består av:

  • Sophie Degenne, verksamhetsområdeschef vid Finansinspektionen
  • Anders Hansson, riksdagsledamot (M)
  • Leif Ljungholm, Advokatsamfundets disciplinnämnd
  • Peter Källenfors, BoldArc AB
  • Anette Landén, avdelningschef, Skatteverket
  • Maria Strömkvist, riksdagledamot (S)

Publicerat 2010-08-12. Uppdaterat 2019-08-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se