Start of content

Nyckeltal

2018

 • Antal inkomna ärenden: 9 959
 • Antal lagförda personer: 2 218
 • Genomströmningstid: 228 dagar
 • Avslutade ärenden: 9 599
 • Brottsutbyte, yrkandebelopp*: 113 miljoner kr

2017

 • Antal inkomna ärenden: 7 104
 • Antal lagförda personer: 1 810
 • Genomströmningstid: 271 dagar
 • Avslutade ärenden: 6 809
 • Brottsutbyte, yrkandebelopp*: 129 miljoner kr

2016

 • Antal inkomna ärenden: 5 810
 • Antal lagförda personer: 1 972
 • Genomströmningstid: 205 dagar
 • Avslutade ärenden: 6 265
 • Brottsutbyte, yrkandebelopp*: 52 miljoner kr

2015

 • Antal inkomna ärenden: 6 357
 • Antal lagförda personer: 1 921
 • Genomströmningstid: 181 dagar
 • Avslutade ärenden: 6 614
 • Brottsutbyte, yrkandebelopp*: 64 miljoner kr

2014

 • Antal inkomna ärenden: 5 573
 • Antal lagförda personer: 2 097
 • Genomströmningstid: 248 dagar
 • Avslutade ärenden: 6 439
 • Brottsutbyte, yrkandebelopp*: 135 miljoner kr

2013

 • Antal inkomna ärenden: 6 369
 • Antal lagförda personer: 1 753
 • Genomströmningstid: 281 dagar
 • Avslutade ärenden: 5 789
 • Brottsutbyte, yrkandebelopp*: 122 miljoner kr

 

* I yrkandebeloppet ingår förverkande, företagsbot och skadestånd.

Publicerat 2016-02-22. Uppdaterat 2019-02-22

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se