Start of content

Bildarkiv

Här hittar du bilder för publicering i tryck och på webben. Det är fritt att använda bilderna i icke-kommersiella sammanhang, men uppge alltid källan och eventuell fotograf.

Obs!

För publicering av Ekobrottsmyndighetens logotyp gäller speciella regler, se information på sidan. Vid frågor om bilder eller bildpublicering, kontakta Ekobrottsmyndighetens kommunikationsenhet.

Publicerat 2010-06-30. Uppdaterat 2019-07-05

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Arbete för ett mer rättvist samhälle

Poliser vid polisbilDen ekonomiska brottsligheten är ett växande och allvarligt problem. Stat och kommun går miste om skatteinkomster – pengar som skulle ha gått till våra gemensamma behov som skola, sjukvård och trygghet. Företag drabbas av illojal konkurrens när priser dumpas. Enskilda människor får betala högre skatter när andra åker snålskjuts.

Ekobrottsmyndigheten arbetar med att förebygga och bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det är något vi alla tjänar på.