Start of content

Gudrun Antemar ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har i dag utsett Gudrun Antemar till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten från och med den 1 april 2004 till och med den 31 mars 2010. Hon efterträder generaldirektör Rolf Holmquist som går i pension den 4 februari.

Gunnar Stetler, avdelningschef för Östra avdelningen, har utsetts till tillförordnad generaldirektör till den 1 april.

Gudrun Antemar 46 år och i dag chefsjurist hos Riksåklagaren.Hon har tidigare arbetat vid Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt.

För ytterligare information:
Eva-Lisa Lennstrand, informationschef Ekobrottsmyndigheten Tel: 08-762 00 17, 070-653 31 59

Publicerat 2004-01-29. Uppdaterat 2010-07-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se