Start of content

Nyheter December 2004

Välkommen till Ekobrottsmyndighetens nya hemsida!

Webbplatsen www.ekobrottsmyndigheten.se har fått en ny informationsstruktur och grafisk design. Vi har byggt webbplatsen utifrån besökarnas behov. Fokus ligger på användbarhet och tillgänglighet.
 

Ekobrottsmyndigheten anser inte att det stora skalbolagsmålet ska prövas av HD

Högsta domstolen bör inte pröva ett omfattande skalbolagsmål där bland annat två Stockholmsadvokater dömdes för grovt skattebedrägeri, grov oredlighet mot borgenärer och bokföringsbrott, grovt brott, respektive grov oredlighet mot borgenärer.
 

Fortsatt ökning av brottsanmälningar till EBM

Ärendeuppföljningen per 30 november 2004 visar att antalet inkomna ärenden fortsätter att öka jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Anmälningarna har ökat med sju procent till 4 039 ärenden.
 

Christer Krantz - ny utvecklingschef vid Ekobrottsmyndigheten

Christer Krantz, som i dag är vice chefsåklagare på Östra avdelningens första kammare, har utsetts till ny utvecklingschef vid Ekobrottsmyndigheten.
 

Omvärldsanalys styr jakt på ekobrottslingar

GD Gudrun Antemar stakar ut EBM:s myndighetens inriktning:...
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se