Start of content

Inbjudan till presskonferens - EBM driver tillsammans med Justitiedepartementet ekobrottsfrågor i FN

Internationellt samarbete för bekämpning av ekonomisk brottslighet är en av huvudfrågorna vid Förenta Nationernas straffrättsliga kongress i Thailand år 2005. Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med Justitiedepartementet verkat för att ekobrottsfrågor och penningtvättsfrågor får ett stort utrymme på kongressens dagordning.

Ekobrottsmyndigheten arrangerar den 24 och 25 maj 2004 tillsammans med United Nations Asia and Far East Institute (UNAFEI) ett förberedande möte i Stockholm. Vid Stockholmsmötet kommer agendan för kongressens programpunkter om ekonomisk brottslighet inklusive penningtvätt att beredas.

I samband med mötet kommer en presskonferens att hållas.

Tid: Tisdag den 25 maj
Kl: 14.00-14.30
Plats: Ekobrottsmyndigheten, Hantverkargatan 15

Representanter från Justitiedepartementet, UNAFEI, FN och USA deltar vid mötet. Ordförande för mötet är Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar.

Välkommen!

Informationschef Eva-Lisa Lennstrand, tel 08-762 00 17, 070-653 31 59

Publicerat 2004-05-19. Uppdaterat 2010-07-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se