Start of content

Utbrett fusk med kassaapparater på Stockholms restauranger

Genom att manipulera kassaapparater undanhåller restaurangägare varje år miljonbelopp från beskattning. Det visar de utredningar som Ekobrottsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms Län och Skatteverket gjort.

Projektet har riktats både mot restauranger och de företag som hjälper till att manipulera apparaterna.

- Det har skett ett genombrott i utredningarna, konstaterar Stefan Lundberg, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten och Gunnar Levin, projektledare på Skatteverket. Det som tidigare enbart har varit misstankar om manipulationer har nu kunnat styrkas. En stor mängd kassaapparater har undersökts på Stockholms restauranger och man har kunnat konstatera att flertalet varit manipulerade. Man misstänker också att vissa serviceföretag har hjälpt till att installera program i syfte att manipulera kassaapparaterna. Förundersökningar pågår även mot några av dem.

Manipulationen genomförs på olika sätt. Genomgående är att den verkliga omsättningen som redovisas till myndigheterna krympts med i genomsnitt cirka 50 procent. Krympningen syns inte på de utskrifter som ligger till grund för bokföringen. På det här sättet undanhålls varje år miljonbelopp från beskattning.

Hittills har två personer åtalats i ett mål där man för första gången kunnat påvisa att en kassaapparat varit manipulerad. Under sommaren och hösten väntar åtal mot ett flertal restaurangägare som en direkt följd av genombrottet.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Lundberg, chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten, 08-762 01 18, 070-341 98 92
Jan-Olof Tidbeck, samordnare för Operation krogsanering, Länsstyrelsen i Stockholms län, 08-785 51 85, 070-585 51 80
Gunnar Levin, projektledare, Skatteverket, 08-694 11 06, 070-895 33 56
Eva-Lisa Lennstrand, informationschef, Ekobrottsmyndigheten, 08-762 00 17, 070-653 31 59

Fakta om restaurangprojektet i Stockholms län

Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar tillsammans för att komma åt det utbredda skattefusket med bl. a. manipulerade kassaapparater på restauranger i Stockholms län. Projektet, som startade i mars 2003, har 73 pågående skatterevisioner. Cirka 70 förundersökningar har inletts och 15 åtal har väckts. Fem av dessa mål har avgjorts i tingsrätten. Samtliga åtalade, sju personer, har fällts för olika brott, varav fyra har dömts till fängelse och också ålagts näringsförbud. Hittills har Skatteverket betalningssäkrat 22 miljoner kronor sedan projektet startade.

Publicerat 2004-06-23. Uppdaterat 2010-07-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se