Start of content

Bures förre vd fick villkorlig dom

Bures förre vd gjorde sig skyldig till insiderbrott när han för fyra år sedan sålde sina aktier i Bure. Det anser Hovrätten för Västra Sverige.

Straffet blev villkorlig dom. Han måste också betala tillbaka förverkat värde på vinningen av brottet med 727 294 kronor till staten.

Hovrätten gör därmed en annan bedömning än Göteborgs tingsrätt i juli 2005. Då kom en friande dom som överklagades av åklagaren.

- En klar framgång, säger vice chefsåklagare Yngve Rydberg, Ekobrottsmyndigheten, som i sitt åtal hävdat att Sandberg visste mer om Bures utsatta läge än vad allmänheten kände till.

- Det är viktigt att det blir en fällande dom, eftersom det är vd själv som handlat och att domstolen anser att det har varit fråga om insiderhandel, säger Yngve Rydberg.

I utredningen har deltagit kriminalinspektör Jan Hultin och ekorevisor Anders Norberg.

Dom i Hovrätten för Västra Sverige 5 sep 2006. Mål nr: B 3354-05.

Publicerat 2006-10-05. Uppdaterat 2010-07-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se