Start of content

Omvärlds- och hotbildsanalys över den ekonomiska brottsligheten

För andra året i rad presenterar Ekobrottsmyndigheten en omvärlds- och hotbildsanalys över den ekonomiska brottsligheten.

Analysen ingår som en del i myndighetens långsiktiga och förebyggande brottsbekämpning och utgör ett underlag när myndighetens strategiska inriktning fastläggs.

I analysen slås fast att behovet av brottsförebyggande insatser och en proaktiv och effektiv brottsutredande verksamhet även fortsättningsvis är särskilt stora inom följande områden:

  • Grov blandbrottslighet
  • En expanderande svart sektor
  • Internationaliseringen på finansmarknaderna

Analysen har lett till att de strategiska beslut som fattades förra året kvarstår och har genomförts. Det innebär att:

  • Kriminalunderrättelsetjänsten förstärks
  • Brottsutredningar som gäller grov ekonomisk brottslighet med koppling till annan allvarlig och ofta organiserad brottslighet prioriteras
  • Brottsutredningar som gäller svart arbetskraft prioriteras
  • Den mindre avancerade ekonomiska brottsligheten handläggs snabbt, effektivt och rättssäkert
  • Brottsförebyggande insatser riktas särskilt mot enmans- och fåmansföretagare
  • Brottsförebyggande insatser genomförs för att påverka attityder till konsumtion av svarta varor och tjänster
  • Insatserna mot marknadsmissbruk förstärks.

Årets omvärlds- och hotbildsanalys beskriver och fördjupar kunskapen om rådande hot samt analyserar om den ekonomiska politiken eller andra förändringar i Sverige eller omvärlden påverkar drivkrafterna att begå brott.

Länk till Omvärlds- och hotbildsanalysen 2006

Rapporten kan också beställas från eva-lisa.lennstrand@ekobrottsmyndigheten.se 
eller via telefon: 08-762 00 17. 

Publicerat 2006-12-19. Uppdaterat 2010-08-09

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se